Nye generelle takster - pasientbehandling 2021

 

Behandling Takster
Lokalanestesi 165,-
Pasientfoto pr. stk. 50,-
Undersøkelse og diagnostikk tannlege og tannpleier 725,-
Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist 930,-
Omfattende undersøkelse hos spesialist 1445,-
Oppdekking generell anestesi + operasjon 700,-
Hygienetiltak/ smittevern 150,-
Hygienetiltak/ omfattende smittevern 300,-
Resept 85,-
Kopi av pasientjournal 215,-
Spesielt hygienetillegg ved bruk av smittevernutstyr ved påvist eller mistenkt SARS-CoV-2 500,-
Utredning dentale utviklingsforstyrrelser 1450,-
Taking av prøver til laboratorieundersøkelser (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) 620,-
Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens) 745,-
1 stk. røntgenbilde 70,-
Røntgenstatus (11 eller flere periapikale bilder) 750,-
PAN 730,-

 

Publisert 9. juni 2020 14:06 - Sist endret 9. feb. 2021 15:33