Nye generelle takster - pasientbehandling 2021

 

Generell behandling Taktster, tannlegestudent Takster, tannlege/spesialist
Lokalanestesi 165,- 200,-
Journalopptak 165,- 165,-
Pasientfoto pr. stk. 50,- 50,-
Modell, per kjeve 560,-  
Undersøkelse, 2 bw (røntgen) og enkel rens 360,-  
Undersøkelse og diagnostikk tannlege og tannpleier   725,-
Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist   930,-
Omfattende undersøkelse hos spesialist   1445,-
Oppdekking generell anestesi + operasjon   700,-
Hygienetiltak/ forsterket smittevern 150,-  
Hygienetiltak/ forsterket basalt smittevern   300,-
Resept 85,- 85,-
Kopi av pasientjournal 215,- 250,-
Utredning dentale utviklingsforstyrrelser   1450,-
Taking av prøver til laboratorieundersøkelser (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) 620,- 620,-
Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens) 745,- 745,-
Periojournal  260,- 260,-
Bleking, ekster, tenner pr. kjeve 1080,- 1080,-
Bleking, ekster, pr. tann 385,- 385,-
Bleking, intern  1040,- 1040,-
1 stk. røntgenbilde 70,- 80,-
Kariologi – behandling    
Kompositt-fylling, 1 flate 415,- 700,-
Kompositt-fylling, 2 flater 630,- 1090,-
Kompositt-fylling, 3 flater + 850,- 1470,-
Glassionomer fylling, 1 flate 415,- 695,-
Glassionomer fylling, 2 flater 630,- 1090,-
Glassionomer fylling, 3 plater + 850,- 1470,-
Gullinnlegg (eksternt fremstilt) –NB! Tillegg gull etter dagens gullpris 2800,- 2800,-
Gullinnlegg (internt fremstilt) –NB! Tillegg gull etter dagens gullpris 2130,- 2130,-
Innlegg laminat 2760,- 2760,-
Midlertidig fylling 0 0
Kariesforebyggende tilleggsprogram 1 220,- 220,-
Kariesforebyggende tilleggsprogram 2 310,- 310,-
Non-operativ kariesbehandling interceptiv kariesbehandling 45,- 45,-
Kirurgisk behandling    
Rapportering bivirkningsnemda 600,- 600,-
Ekstraksjon 415,-  
Ukomplisert ekstraksjon 495,- 495,-
Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot i samme seanse 300,- 300,-
Biopsi 910,- 910,-
Incisjon av abcess 1050,- 1050,-
Periodontikk behandling    
Periojournal  260,- 260,-
Etterkontroll, enkel 250,- 270,-
Etterkontroll, omfattende 455,- 520,-
Depurasjon uten trygdedekning 250,- 250,-
Depurasjon/røykavvenning ved tidsforbruk inntil 60min 930,- 1170,-
Behandlingsgodkjenning 115,- 1170,-
Vedlikeholdsbehandling/støttebehandling/ kontroll 930,- 1170,-
Kirurgiske inngrep ved behandling av marginal periodontitt 940,- 1160,-
Redepurasjon 0  
Fiksering/ midlertidig løsning 1140,- 1400,-
Bakteriologisk undersøkelse, trygdefinansiert 185,- 185,-
Bakterieprøve 830,- 830,-
Protetisk behandling    
Konsultasjon protetikk 250,- 250,-
Krone (NB! Tillegg gull, dagens gullpris) 3700,- 6710,-
Bropilar 3700,-  
Stiftkonus 1930,- 3620,-
Rotkappe m. patentfeste/stift 4770,- 6710,-
Rotkappe uten patentfeste/stift 2840,- 6710,-
Hengeledd 3720,- 2720,-
Hel over- eller underkjeveprotese 3550,- 14350,-
Helsett 9560,- 24400,-
Partiell protese 7520,- 16930,-
Partiell protese – midlertidig 5530,- 7640,-
Rebasering/foring 2610,- 4010,-
Enkel reparasjon av protese 1950,- 4010,-
Teknikerkostnader prises manuelt  
Stabiliseringsskinne 2630,- 5680,-
Shoreplate 2940,- 5680,-
Enkel akrylskinne/ myk skinne 1810,- 2280,-
Implantatbasert krone, student 8590,- 8590,-

 

Publisert 9. juni 2020 14:06 - Sist endret 20. okt. 2021 14:19