Veiledningsforumet

Veiledningsforumet har skiftet navn fra det opprinnelige navnet Klinisk Veiledningsnettverk (Instruktørnettverket). Det  har sprunget ut som en fortsettelse av kurset Klinisk veiledning i odontologi. Den kommende våren er det satt opp følgende møter for alle ukedagsgruppene (ukedagskontakter):

 

Møter høsten 2018

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

10.sept 11.sept 12.sept 13.sept 14.sept
8.okt 9.okt 10.okt 11.okt 12.okt
5.nov 6.nov 7.nov 8.nov 9.nov
Hilde Wigand Høeg Anne K. Treider Gisle Haug Morten Hanstad Gry Steinsvoll Prøsch

 

 

-Tema i september:

Utviklingen av "Åsgårdstrandkurset". Hva får vi ut av det? Oppfølging ? (Anne Møystad og Thomas de Lange)

 

-Tema i oktober:

-Orienterer om og diskuterere hvordan skikkethetsvurderingene kan gjennomføres i klinikken.(Tone Dyrdal Solbrekke og Tom A.Barkvoll)

-Tema i november:

Mandag 5.november  Periokalibrering med Hans Preus. Sted: Aud 2  kl 12.15-13.00

Tirsdag 6.november  Utdrag av Helfoforelesningen som holdes for studentene. Reppen/Kulbraaten, Faculty Club kl 12.15-13.00

Onsdag 7.november  Kombinasjonsprotetikk, prosedyrer som undervises. Stipendiat Lisa Printzell, Faculty Club kl 12.15-13.00

Torsdag 8.november  Kombinasjonsprotetikk, prosedyrer som undervises. Stipendiat Lisa Prinzell, Factulty Club kl 12.15-13.00

Fredag 9.november   Kombinasjonsprotetikk, prosedyrer som undervises. Stipendiat Lisa Printzell. Faculty Club møterommet kl 12.15-13.00

Alle dagene tas også en liten seanse med "Føring av fravær og sidegjøremål i HR portalen".

 

Instruktørkontakt Anne Kristin Treider sender ut e- post oppdateringer i forhold til temaene på lunsjmøtene. Det er et mål å få alle igjennom de samme temaene for et semester. Alle oppfordres til å komme med ønsker om ulike tema som ønskes belyst av faglig eller pedagogisk art!

 

Alle møtene holdes i Faculty Club kl 12:15-13. Unntak fra dette blir annonsert på e-post.

 

Ta med matpakke. Kaffe serveres!

 

Ansatte kan lese nærmere om retningslinjer for bruk av lokalene i Faculty Club.

 

Kurset klinisk veiledning i odontologi

 

Kurset klinisk veiledning i odontologi er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for pedagogikk (IPED) og Institutt for klinisk odontologi (IKO).

 

Hver høst starter et nytt kurs som avsluttes med en samling på Blindern i januar. Deltakerne i veiledningsgruppene arbeider etter første samling på høsten med selvvalgte utviklingsoppgaver individuelt og/eller med sin egen gruppe.

 

Utviklingsoppgavene blir presentert på kursets siste samling i januar.

 

Denne høsten er det følgende veiledere: Ragnar Dekke (mandagsgruppen), Anne Rønneberg (tirsdagsgruppen), Hans Jacob Rønold (onsdagsgruppen), Morten Hanstad (torsdagsgruppen), Gry Steinsvoll Prøsch (fredagsgruppen). Du kan også lese mer om kurset.

Se bilder her

Bildegalleri
 
Emneord: Klinisk veiledning i odontologi Av Kjersti E. Carlsen
Publisert 3. aug. 2016 13:26 - Sist endret 13. des. 2018 15:16