Veiledningsforumet

Veiledningsforumet har skiftet navn fra det opprinnelige navnet Klinisk Veiledningsnettverk (Instruktørnettverket). Det  har sprunget ut som en fortsettelse av kurset Klinisk veiledning i odontologi. Den kommende våren er det satt opp følgende møter for alle ukedagsgruppene (ukedagskontakter):

Møter høsten 2020:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

26/10 (Koldsland) 27/10 (Verket) 28/10 (Koldsland) 12/11 (Verket)

11/12       (Koldsland)

Hilde Wigand Høeg Cecilie Stenbråten Gisle Haug Morten Hanstad Gry Steinsvoll Prøsch

 

Tema

Instruktørkontakt sender ut e- post oppdateringer i forhold til temaene på lunsjmøtene. Det er et mål å få alle igjennom de samme temaene for et semester. Alle oppfordres til å komme med ønsker om ulike tema som ønskes belyst av faglig eller pedagogisk art!

 

Alle møtene holdes i Faculty Club kl 12:15-13. Unntak fra dette blir annonsert på e-post.

 

Ta med matpakke. Kaffe serveres!

 

Ansatte kan lese nærmere om retningslinjer for bruk av lokalene i Faculty Club.

Kurset klinisk veiledning i odontologi

 

Kurset klinisk veiledning i odontologi er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for pedagogikk (IPED) og Institutt for klinisk odontologi (IKO).

 

Hver høst starter et nytt kurs som avsluttes med en samling på Blindern i januar. Deltakerne i veiledningsgruppene arbeider etter første samling på høsten med selvvalgte utviklingsoppgaver individuelt og/eller med sin egen gruppe.

 

Utviklingsoppgavene blir presentert på kursets siste samling i januar.

 

Denne høsten er det følgende veiledere: Ole Morten Kulbraaten, (mandagsgruppen), Ragnar Dekke (tirsdagsgruppen), Katrine Gahre Fjeld (onsdagsgruppen), Morten Hanstad (torsdagsgruppen), Gry Steinsvoll Prøsch (fredagsgruppen). Du kan også lese mer om kurset.

Bilder fra Veiledningsforumet

Bildegalleri
Emneord: Klinisk veiledning i odontologi Av Kjersti E. Carlsen
Publisert 3. aug. 2016 13:26 - Sist endret 26. feb. 2021 09:29