Mikrobiologisk Diagnostisk Service

Ved Institutt for oral mikrobiologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo ble det i 1991 startet en mikrobiologisk diagnostisk service for tannhelsepersonell.

Starten var beskjeden og omfattet tradisjonell laboratoriediagnostikk av bakterier og sopp. Etterhvert er servicen blitt bygget ut slik at den nå dekker en rekke felter. Instrumentalt analytisk-kjemisk utstyr er anskaffet, og molekylærbiologiske teknikker er tatt i bruk. Prøvene kan nå diagnostiseres direkte uten dyrkning. Vi har flyttet inn i nye lokaler ved Rikshospitalet på Gaustad og har økt vår kapasitet. Ved fakultetet i Oslo benyttes servicen både til rutinediagnostikk og forskning. Virksomheten er et non-profittforetak. Dette innebærer at inntektene ved driften skal dekke alle utgifter, herunder forbruksvarer og lønn til ansatte.

Teamet består av:

Førsteamanuensis Morten Enersen

Senioringeniør, dr. scient Anne Karin Kristoffersen

Avdelingsingeniør Isabelle Alexandra Messel

Overingeniør Emnet Abesha-Belay 

Forskningstekniker Christina Liverød

Publisert 28. sep. 2010 13:56 - Sist endret 12. juni 2014 10:53