Forskningsarrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 7. feb. 2020 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M.Sc. Aman S. Chahal ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The use of hydrogels in dentistry applications.

Tid og sted: 7. feb. 2020 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M.Sc. Aman S. Chahal ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): From inert to active: biofunctionalised PEG hydrogels to guide stem cell behaviour.