Forskningsarrangementer

Kommende 5 dager

i dag apr.
Tid og sted: 23. apr. 2021 13:15, Zoom

Cand.med.vet. Kjersti Sturød ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Impact of antibiotic exposure on the human microbiome and resistome: from laboratory to clinical studies.