Forskningsarrangementer

Kommende

Tid og sted: 27. feb. 2019 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master i odontologi Gaute Floer Johnsen ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Outcome of endodontic treatment measured by CBCT.

Tid og sted: 27. feb. 2019 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master i odontologi Gaute Floer Johnsen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Contralateral Premolars: Validation of Symmetry.

Tid og sted: 28. feb. 2019 12:15 - 13:00, Faculty Club

Professor Dr. Gustavo De-Deus, from University Grande Rio and Federal Fluminense University will present his latest research in a guest lecture. Lecture title: Dentinal microcracks reconsidered. The scientific pathway from a potential trigger point to an pos-extraction in vitro phenomenon.

Tidligere

Tid og sted: 14. feb. 2019 18:00 - 20:00, Botanisk hage

Vi inviterer Oslos befolkning til lysvandring i Botanisk hage. På vandringen blir det glimt av livsvitenskap i tillegg til vakre isskulpturer.

Tid og sted: 12. feb. 2019 13:00 - 17:30, UiO, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7, Oslo

På dette seminaret får PhD-stipendiater, postdoktorer og masterstudenter innen livsvitenskap ved UiO og NMBU, muligheter til å bygge nettverk utenfor akademia.

Tid og sted: 11. feb. 2019 17:30 - 19:00, Rådhuset i Oslo, Rådhusplassen 1

Bevertning og sosialt samvær i Oslo rådhus for alle konferansedeltakere. Byrådsleder Raymond Johansen er vår vert for kvelden. Du trenger egen billett for å komme inn på mottakelsen. Mottakelsen er fulltegnet.

Tid og sted: 11. feb. 2019 12:30 - 16:45, Universitetets aula

Vi viser fram inspirerende eksempler på samarbeid mellom akademia og industri som gir verdi for pasienter og samfunn.

Tid og sted: 11. feb. 2019 12:30 - 16:45, The University Aula

We highlighted inspiring examples on collaboration between academia and industry that have benefitted patients and society. How can we learn from these examples while building the health industry in Oslo and Norway?

Tid og sted: 5. feb. 2019 08:50 - 21:00, Domus Medica, Auditorium L-200
Tid og sted: 22. jan. 2019 09:00, "Linken" Georg Sverdrups Hus ((Sted: Gamle «Galleri Sverdrup» i andre etasje),

Nå er det klart for sluttsamlingen i kurset "klinisk veiledning i odontologi" for nye instruktører ved instituttet.

Tid og sted: 11. jan. 2019 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Frode Staxrud ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophae): Attitudes towards and strategies for repair of dental direct restorations: Minimally Invasive Treatment approach

Tid og sted: 11. jan. 2019 10:15 - 11:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Frode Staxrud ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Minimal Invasive Dentistry: Evidens og klinikk.

Tid og sted: 11. jan. 2019 09:00 - 10:00, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Cand.odont. Frode Staxrud ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Bondingsystemer: Hva er det og hvorfor bruker vi det?

Tid og sted: 21. nov. 2018 08:00 - 09:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajéen, Johanne Dybwads plass 1

Hvordan påvirker utseendet vårt hvilke muligheter vi har på arbeidsmarkedet og vår sosiale status? 

Tid og sted: 12. okt. 2018 09:00 - 10:30, Kulturhuset ( Youngstorget)

Hvordan et samfunn behandler de som faller utenfor majoritetssamfunnet, sier mye om hvilket samfunn vi er.  En viktig felles markør for disse menneskene er dårlig munnhelse.

Tid og sted: 10. okt. 2018 10:30 - 12:30, The Norwegian Academy of Science and Letters – DNVA, Drammensv 78, 0271 Oslo

The Nansen Neuroscience Lectures (NNL) are organized in conjunction with Fridtjof Nansen’s birthday to commemorate his fundamental contribution to neuroscience. The NNL are given by speakers selected from the top tier of neuroscience research.

Open to public, no charge  

Tid og sted: 9. okt. 2018 13:00 - 13:45, Auditorium 2, Geitmyrsveien 69

Ms. Trude Handal will be presenting her trial lecture for the academic position of Professor or Associated Professor of Dentistry (Endodontics): «Retreatment in Endodontics».

Tid og sted: 9. okt. 2018 12:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.odont. Maziar Ghadakchi Shabestari ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bone Marrow Lesions in Osteoarthritis. Role of angiogenesis and bone turnover.

Tid og sted: 9. okt. 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.odont. Maziar Ghadakchi Shabestari ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fracture repair in bone with the focus on molecular signaling pathways and interplay between, bone cells, immune system and angiogenesis.

Tid og sted: 25. sep. 2018 18:00 - 20:00, Litteraturhuset ( Wergeland)

Forskjellene i samfunnet øker. Traumatiserende erfaringer i barndommen kan avgjøre hvordan du får det i voksenlivet.

Tid og sted: 19. sep. 2018 - 21. sep. 2018, Store auditorium, Rikshospitalet / OUS

Denne transatlantiske konferansen  har til formål å styrke samarbeid mellom USA og Norge og de øvrige land i Norden for å fremme forskning og utvikling innen ‘Precision Neuroscience’, hvor diagnose og behandling av sykdommer i hjernen baserer seg på presis kunnskap om sykdommens og den enkelte pasients egenskaper.

Tid og sted: 28. aug. 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

M.Sc. Øystein Stakkestad ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The role of ameloblastin in mesenchymal tissues.

Tid og sted: 27. aug. 2018 13:00 - 16:00, Faculty Club, Geitemyrsveien 69
Tid og sted: 27. aug. 2018 11:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

M.Sc. Øystein Stakkestad ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of enamel matrix proteins in other tissues.

Tid og sted: 27. juni 2018 14:30 - 15:40, Lille auditorium A1.1004, Domus Odontologica

Åpent minisymposium om hvor viktig immunologi er for å forstå sykdomsbildet i munnhulen. Symposiet er for alle interesserte, og arrangeres i forbindelse med Cecilie Attramadals disputas.