Aktuelt innen forskning

Aktuelle saker

Arrangementer

  • Bildet kan inneholde: brun, infrastruktur, linje, rav, tak. Livet etter stråleterapi: Protonterapi kan redusere bivirkninger 16. feb. 2022 17:00

    Seminaret vil gi et overblikk over strålebehandling av kreft, med fokus på protonterapi som er en ny behandlingsform i forhold til dagens røntgenterapi. Her vil man få kunnskap om hvilke fordeler protonterapi kan gi for kreftpasienter sammenliknet med dagens stråleterapi, der fokus vil være på reduksjon av bivirkninger. I tillegg vil man få høre erfaringene til en tidligere hode- og halskreftpasient, både fra selve behandlingen og tiden etter.