Forskningsdagene: Skjebnesvangre reiser - ingen vei tilbake?

OD presenterer noe av sin forskning under årets Forskningsdager, denne gang under temaet: «Grenser».

Et grafisk uttrykk satt sammen av mikroskopbilder av bakterier og et Europa-kart. Tekst over lyder: UiO kolon Forskningsdagene.

På Litteraturhuset 28. september rigges det til et populærvitenskapelig opplegg med tittelen: «Skjebnesvangre reiser – ingen vei tilbake?». Arrangementet presenterer noe av fakultetets forskning som kan knyttes til kryssing av grenser. Selv om forskningen som vises fram behandler temaet fra to forskjellige hold, har bidragene til felles at de kan ha svært alvorlige konsekvenser for enkeltmennesker.

Arrangementet finner sted i rommet som heter «Amalie Skram», og er gratis og åpent for alle interesserte.

Odontologiens rolle i to kriser

Kvelden starter med førsteamanuensis og rettsodontolog ved Institutt for klinisk odontologi, Sigrid Kvaal. Hun kommer for å fortelle om arbeidet med aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere. Her kan dere lære mer om hvordan Kvaal og hennes team faktisk går fram i vurderingene sine og om forskningsgrunnlaget som ligger bak.

Andre del av programmet handler om antibiotikaresistens, som gjennom bakterier på vandring utvikler seg til et stadig mer verdensomspennende og alvorlig problem. Professor Anne Aamdal Scheie fra Institutt for oral biologi, stipendiat Kjersti Sturød fra samme institutt, og Håkon Valen Rukke fra NIOM, kommer for å besvare spørsmål som: Hvordan spres denne trusselen for den globale folkehelsen? Hva er konsekvensene? Og har vi noen som helst mulighet til å stanse utviklingen før det er for sent?

Faglig-sosial mulighet

Litteraturhuset har fine restaurant- og barfasiliteter som inviterer til å sitte ned, og ta en matbit eller et glass i forbindelse med arrangementet. Forskningsdagene inviterer til en rekke andre arrangementer i løpet av de to ukene det foregår. Les mer om det på Forskningsdagenes hjemmeside.

Mer om bidragsyterne på Litteraturhuset

Kjersti Sturød

Kjersti Sturød. Foto: privat.

Kjersti holder på med sitt doktorgradsprosjekt ved ODs Institutt for oral biologi. Hun er tilknyttet forskergruppa Cross-talk, som ledes av med-deltaker på Litteraturhuset: Anne Aamdal Scheie, og Fernanda Petersen.

Kveldens andre tema-del ligger nært opptil Kjerstis prosjekt, som handler om hvordan vår normalflora påvirkes av antibiotikabruk, og om normalfloraen kan fungere som et reservoar for resistens.

Kjersti har drevet folkeopplysning om sin forskning og antibiotikaresistens i flere lettfattelige fora tidligere, blant annet på radioprogrammet Ekko på NRK P2, og i fjor høst holdt hun et mini-innlegg på UiOs Livsvitenskap i lunsjen, som dere kan se her:
https://www.youtube.com/watch?v=k7wYShvw1XE

Kjersti er opprinnelig utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole. Hun har også jobbet ved Folkehelseinstituttet. Siden 2014 har hun holdt på med doktorgraden hos oss.

Jessica Lönn-Stensrud

Vi er så heldige å få Jessica Lönn-Stensrud som moderator til å lede samtalen om antibiotikaresistens på del to av arrangementet. Jessica er ikke bare ekspert på bakterier og mikrobiologi; hun er i tillegg svært engasjert i tematikken – OG brenner for formidling! Et aldri så lite kinderegg, med andre ord. Jessica manifesterte dette tidligere i år da hun ga ut boka: «Bakterienes forunderlige verden» (Universitetsforlaget). Her går hun til verks for å forklare både store og små om hva bakterier egentlig er, og at det faktisk er de aller færreste av dem som er farlige. Dessverre er spredningen av antibiotikaresistens et trist eksempel på når det kan gå galt. Antibiotikaresistens er viet god plass i siste delen av boka.

Jessica Lönn-Stensrud. Foto: Elina Melteig, IBV/UiO.

Jessica er nå førstebibliotekar ved UiOs Realfagsbiblioteket, men har tidligere  jobbet hos oss som postdoktor og førsteamanuensis, tilknyttet forskergruppa Cross-Talk. I 2009 disputerte hun ved Institutt for oral biologi innenfor mikrobiologi, med Anne Aamdal Scheie og Fernanda Petersen som veiledere.

Interessefeltene til Jessica er særlig antibiotikaresistens, biofilm og infeksjoner. Engasjementet for formidling lever hun ut gjennom å skrive kronikker og holde populærvitenskapelige foredrag– i tillegg til den daglige forskningsformidlingen ved Realfagsbiblioteket, naturligvis.

Jessica er master i biokjemi og master i praktisk pedagogikk fra Göteborgs Universitet, før doktorgraden i mikrobiologi fra OD.

Håkon Rukke Valen

Håkon Rukke Valen. Foto: Per Gran, OD/UiO.

Håkon har tilbragt mange år hos oss, men har flyttet seg et steinkast fra Institutt for oral biologi, til Nordisk institutt for odontologiske biomaterialer (NIOM) der han jobber som forsker.

Fra sine dager som stipendiat har Håkon vært spesielt interessert i bakterienes signalsystemer, hvordan de samhandler og hvilken funksjon de har. Han besitter med andre ord mye kunnskap om hvilke mekanismer som er i sving når bakterier blir resistente – for eksempel mot antibiotika.

Ved NIOM har Håkon konsentrert seg mer om hvordan man kan hindre bakterier i å feste seg til materialer og danne et belegg av bakterier, som kalles biofilm. I tillegg har han undersøkt hvordan antibiotika og odontologiske materialer påvirker biofilm. I en av forskningsgruppene Håkon er en del av forsker de på hvordan man kan ta knekken på bakterier ved bruk av lysaktiverte molekyler.

Håkon disputerte med doktorgraden sin ved IOB i 2014. Da var han tilknyttet forskergruppa Cross-Talk, under veiledning av Anne Aamdal Scheie og Fernanda Petersen. Doktorgradsprosjektet dreide seg mer spesifikt om bakterie-sorten Streptococcus mitis; hvordan man kan overføre DNA mellom bakterier og hva det kan ha å si for hvordan bakteriene lever sammen med vertsorganismen.

Håkon er opprinnelig utdannet tannlege fra OD.

Sigrid I. Kvaal

Førsteamanuensis Sigrid I. Kvaal står for den første delen av programmet på Litteraturhuset. Hun er kanskje den som er mest i direkte kontakt med det mangfoldige ordet «grenser» av alle ved vårt fakultet. Daglig konfronteres hun med problemstillinger knyttet til grenser i sitt arbeid, særlig gjennom skjebnene til unge menn, som har reist langt og krysset mange grenser i håp om et bedre liv. Dette gjør hun som ansvarlig for aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere ved Institutt for klinisk odontologi.

Sigrid I. Kvaal. Foto: Hilde Zwaig Kolstad, OD/UiO.

Men Sigrid er også rettsodontolog og jobber med identifisering av personer gjennom Kripos sin ID-gruppe. I den forbindelse har hun selv måttet krysse landegrenser, kulturgrenser og språkgrenser, i embets medfør. For eksempel tilbragte hun rundt åtte uker i Thailand for å identifisere omkomne etter tsunamien. Det samme arbeidet måtte hun bistå med etter terroraksjonen mot Statoil-ansatte i Algerie i 2013. I 2011 måtte hun dessverre ikke krysse noen grenser: da jobbet hun med identifisering av ofre etter 22. juli.

 På Litteraturhuset sørger Sigrid for at publikum skal lære mer om hvordan aldersvurderingene foregår. Hun kommer også til å presentere fersk forskning som sammenligner resultatene de odontologiske undersøkelsene kommer til når det gjelder aldersvurderingene, kontra resultatene gjort ved håndrotsrøntgen.

Sigrid er utdannet tannlege ved Royal Dental Hospital, University of London.    og forsvarte doktorgraden sin ved OD. Hun underviser studenter i rettsodontologi, etikk og rettslig ansvar, og fyller også rollen som instruktørtannlege på kirurgi- og mottaksklinikken hos oss.

Her kan dere lese en sak om arbeidet Sigrid og kollegene gjør med aldersvurderingene:
http://www.odont.uio.no/iko/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2015/tett-pa-en-internasjonal-krise.html

Anne Aamdal Scheie

Professor Anne Aamdal Scheie er professor ved ODs Institutt for oral biologi. Sammen med professorene Fernanda Petersen Karl Schenck leder hun den produktive og fremadstormende forskergruppa «Cross-talk».

Hun er opprinnelig tannlege og spesialist i endodonti, men har brukt mye av sin forskerkarriere på å undersøke bakteriekommunikasjon og såkalt biofilm; belegg av bakterier en kan finne mange ulike steder, for eksempel i vannrør og kjøletårn, men også på innsiden av tarmsystemet og ikke minst: på tennene i det vi kjenner som plakk. Forskningsinteressen hennes har imidlertid dreiet mer og mer over på muligheter for å kunne påvirke bakterienes resistens mot stoffer, som antibiotika, gjennom å forstyrre måten bakteriene kommuniserer på.

Anne Aamdal Scheie. Foto: Hilde Zwaig Kolstad, OD/UiO.

Anne er utdannet tannlege hos oss. Hun startet sin forskerkarriere i 1980 og har vært professor her siden 1991. Hun har også hatt forskningsopphold ved L’universiteé Louis Pasteur i Strasbourg og Kings College i London.

Anne har bestemt seg for å gå inn i pensjonistenes rekker fra nyttår, så dette kan være en av de siste sjansene vi har til å glede oss over hennes enorme kunnskap og engasjerende fortellerevne.

Her kan dere lese en fersk artikkel fra Apollon om Cross-talk-gruppa:
http://www.apollon.uio.no/artikler/2016/3_bakterier_odontologi.html

Og her en tidligere artikkel som forklarer biofilm- og antibiotikaresistensforskningen til Cross-talk-gruppa mer generelt:
http://www.apollon.uio.no/artikler/2015/1_antibiotikaresistens.html

 

 

Emneord: forskningsdagene, Forskningsformidling, Litteraturhuset, aldersvurdering, antibiotikaresistens
Publisert 27. juli 2016 09:51 - Sist endret 25. okt. 2021 12:27