Masterpresentasjoner 2018

29 mastergradsoppgaver presenteres i Store Auditorium.

08:15 – 08:20 

Studiedekan Alix Young Vik introduserer og presenterer dagens programleder Lars Peter Sand

 

08:20 – 08:35 

Tannhelseatferd blant 18-20-åringer i Oslo i forhold til etnisk bakgrunn

v. Safia Allina Iqbal og Agnesa Ademi. Veiledere: Rasa Skudutyte-Rysstad og Alix Young Vik

 

08:35 – 08:50 

Kariesforebyggende arbeid på helsestasjon

v. Karianne Ervik Winsnes og Rahavy Varatharajan. Veiledere: Tove I. Wigen og Nina J. Wang

 

08:50 – 09:05 

Opprettholdelse av et aseptisk arbeidsfelt under endodontisk behandling

v Siv Andrine Nybakk Berntsen og Charlotte Gjerpe Damler. Veiledere: Pia Titterud Sunde og Morten Enersen

 

09:05 – 09:20 

Tooth Agenesis

v. Julie Marie Ingebrigtsen. Veiledere: Anne Skaare og Hilde Nordgarden

 

09:20 – 09:35 

Kan første og andre molar benyttes til aldersvurdering ved agenesi av visdomstenner?

v. Annie Marlene Munezero og Jenisha Selventhiran. Veileder: Sigrid Kvaal

 

09:35 – 09:50 

Hvilke kjeveortopediske metallkomponenter gir pasientreaksjoner og hvilke reaksjoner er registrert? En oversikt over metall-hypersensitivitet innen kjeveortopedien

v. Onur Bulbul Strand og Christie Krockow. Veileder: Håvard Haugen

 

09:50 – 10:05 

Molar incisor hypomineralization - a multifactorial condition?

v. Sazan Saman Sidaly. Veiledere: Alix Vik Young og Kjersti Refsholt Stenhagen

 

10:05 - 10.15 

PAUSE

 

10:15 – 10:30 

Bruk av emalje-matrix-derivater i klinikken: En litteraturgjennomgang

v. Aicha Maria Jmiaa Fugelsnes Baa og Halvor Vårhus Klareng. Veiledere: Jørgen Hugo, Håvard Haugen og Odd Carsten Koldsland

 

10:30 – 10:45 

Dentale erosjoner: En litteraturstudie

v. Kani Karimi og Tanje Ledo. Veileder: Morten Rykke

 

10:45 – 11:00 

Det erosive potensialet til ulike sure produkter på det norske markedet og dentale materialers påvirkning av syreeksponering og abrasjon

v. Amandip Singh Sidhu og Egzon Vitija. Veiledere: Kjersti Refsholt Stenhagen, Aida Gacic Mulic og Ida Sofia Refsholt Stenhagen

 

11:00 – 11:15 

Digitalt fremstilte bittskinner

v. Colin Eriksen og Jon Torstein Høye Svendsen. Veileder: Carl Hjortsjô

 

11:15 – 11:30 

DNA damage caused by reactive oxygen species on TiO2 surfaces

v. Chen Cui. Veiledere: Hanna Tiainen og David Wiedmer

 

11:30 – 11:45 

Periodontal sykdom og metabolsk syndrom: Er det en sammenheng? En litteraturgjennomgang

v. Lovise Torvik Refsnes og Silje Engebretsen Ryttervold. Veileder: Hans Preus

 

11:45 – 12:00 

Impact of chemosignals released by anxiety body odor on the performance of dental students

v. Marie Cathinka Birkenes Leegaard og Synnøve Lind. Veileder: Bano Singh

 

12:00 – 12:30

LUNSJ

 

12:30 – 12:45 

Klagesaker ved Norsk Pasientskadeerstatning mot tannleger: En analyse av det høye antallet klager og medhold vedrørende fast tannstøttet protetikk

v. Soltan Farzi og Øystein Skeibu Johnsløv. Veileder: Carl Hjortsjö

 

12:45 - 13:00 

In vitro utvikling av resistens hos noen utvalgte orale bakterier og Escherichia coli mot klorheksidin

v. Sabrena Amjad, Sana Shaddiq og Ifrah Ahmed. Veileder: Hans Preus  

 

13:00 – 13:15 

Sedasjon med Midazolam ved tannbehandling av barn

 v. Carina Fostad Halleraker. Veiledere: Tiril Willumsen, Kjetil Strøm, Anne Rønneberg

 

13:15 – 13:30 

Torgersensaken: Tannsporet

v. Astrid Pugerud Ekrem og Vilde Berg Elveli. Veileder: Tore Solheim

 

13:30 – 13:45 

Spredningsmekanismer innenfor kreft

v. Ahmad Qais Yawary og Ata-Ur-Rehman Zahid. Veileder: Magne Bryne

 

13:45 – 14:00

Mineraliseringsforstyrrelser, utseende og psykososiale forhold. En litteraturstudie.

v. Saba Sohail. Veiledere: Tiril Willumsen, Arne Jacobsen og Anne Rønneberg

 

14:00 – 14:15 

Porphyromonas gingivalis, periodontitis and oral cancer: The possible role of epigenetics in cancer development

v. Syver Andreas Vollan Rotberget og Alexander Salvador Guido. Veiledere: Inger Johanne Schytten Blix, Morten Enersen and Thomas M. Küntziger

 

14:15 – 14:30 

Identifisering etter terroråtak: Terroråtaket 22. juli 2011

v. Bente Bakke og Malin Wangen Evjevik. Veileder: Tore Solheim

 

14:30 - 14:35 

PAUSE

 

14:35 - 14:50 

Analysis of technical complications of prosthodontic restorations made by dentistry students - a ten-year retrospective study

v. Nora Yosef. Veileder: Hans Jacob Rønold

 

14:50 – 15:05 

Mandibulær asymmetri hos kvinner fra 6 til 18 år. En longitudinell studie

v. Andreas Veie Daling og Truls Danielsen. Veiledere: Lisen Vivienne Espeland og Gerald Torgersen

 

15:05 – 15:20 

Epithelial – mesenchymal transition in OSCC

v. Unai Mangal. Veileder: Trond Sundby Halstensen

 

15:20 – 15:35 

Discrepancies in alloy composition between imported and non-imported porcelain-fused-to-metal (PFM) Crowns

v. Brandon Michael Soltvedt og Peter H. Nguyen. Veiledere: Gaute Floer Johnsen, Hans Jacob Rønold, Håvard Haugen

 

15:35 – 15:50 

The effect of an initial, prolonged oral hygiene phase on pocket depth and bleeding prior to periodontal therapy planning. An observational study

v. Qamar Saad Abdulraheem. Veileder: Hans Preus

 

15:50 - 16:05 

Nanopartikler i det orale miljøet - en fremtidig forebyggende behandling?

v. Ronja Kristine Sandum. Veiledere: Lene Hystad Hove og Alix Young Vik

 

16:05 – 16:20 

Fra forskjeller til likhet - Tannhelsetjenesten i Norge

v. Pernille Marie Bodahl Hauge, Helene Trandem Myhre og Ingrid Paulsrud. Veileder: Jostein Grytten

 

16:20 - 16:40 

PAUSE FOR BEDØMMELSESKOMITÉ

 

16:40 – 16:50 

AVSLUTNING OG PRISUTDELING

 

 

 

 

Publisert 4. juni 2018 15:30 - Sist endret 15. juni 2018 09:42