Presentasjon av Bacheloroppgaver

Det blir presentasjon av syv bacheloroppgaver i Store auditorium.

            Kl: 09.15-09.35

«Hvordan kan tannpleiere bidra til å øke motivasjon og kunnskap om tannhelse hos innvandrere med flerkulturell bakgrunn?»

Alaa K. Mohammed og Roma Arif

 

Kl: 09.35-09.55

«Samarbeid mellom Den offentlige tannhelsetjenesten og den kommunale pleie-og omsorgstjenesten».

Oda Christine Hughes og Anette Carlstad

 

KORT PAUSE

 

Kl: 10.05-10.25

«Samarbeid knyttet til kvalitativt intervju basert på motivasjonsteori-selvbestemmelsesteorien».

Oriana Vasquez og Natalja Krasnova

 

Kl: 10.25-10.45

«Hvordan kan empati i praksis bidra til en bedre

pasientopplevelse og oral helse hos voksne pasienter?»

Manel Nabil Taleb og Narin Shaban Jabar

 

Kl: 10.45-11.05

«Relasjonsbygging og tannhelse på Harriet`s children home i Tanga, Tanzania».

Therese Endresen og Siri Sørlie Jørgensen

Kort pause

 

Kl: 11.15-11.35

«Kan vi som tannpleiere bidra til å forbedre plakk-kontrollen hos barn ved Martin Shamba Primary School i Tanga ved innføring av enkle tiltak?»

Jehona Munjakaj, Kashin Mehdi Sadik og Mirjam Tedy

 

Kl: 11.35-11.55

«Årsaker til frykt, angst og vegring for tannbehandling hos barn og ungdom. Hvordan kan tannpleiere bidra i det forebyggende arbeidet?»

Asli Waticha og Fatemeh Heydari

Publisert 13. juni 2018 13:13 - Sist endret 17. juni 2018 22:51