Frokostmøte om munnhelse og utenforskap

Dårlig munnhelse og manglende tenner er ofte svært synlig og kan forsterke skillet mellom “oss” og “dem” - noe som kan føre til utenforskap.

Den norske tannlegeforening og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo går sammen om å belyse dette temaet i årets markering av Munnhelsedagen.

Arrangementet teller som en time i NTFs etterutdanningssystem.

Program

Dagen starter med kaffe og frokost.

Møteleder: Astrid Skiftesvik Bjørkeng

09.00: Åpning ved Camilla Hansen Steinum, president NTF

09.10: Innledning ved dekan Pål Barkvoll

9.20: Hvorfor er god munnhelse så viktig? ved professor Tiril Willumsen, OD UiO

09.30: Situasjonsbilde – hvordan forsterker dårlig munnhelse utenforskap? ved Masooda Dustiyar, prosjektkoordinator, Helsesenteret for papirløse migranter, og Kirsten Frigstad, virksomhetsleder, 24-sju (et døgnåpent tilbud for de mest utsatte rusavhengige). Begge fra Kirkens Bymisjon Oslo

9.50: Hvordan kan munnhelse påvirke resten av kroppen, både fysisk og psykisk? ved Nina Irene Wiggen, fastlege og styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin

10:10: Samtale mellom innlederne

Publisert 5. mars 2019 15:09 - Sist endret 5. mars 2019 15:09