Kan alderdommen være bærekraftig? Fra celle til samfunn.

Om mulighetene et langt liv kan gi.

Illustrasjonsbilde, eldre kvinne og mann smiler og ler til hverandre

Vi lever stadig lenger. Hvordan skal vi som samfunn møte utfordringene dette gir oss? Og ikke minst: Hvordan kan det at vi blir eldre, brukes som en ressurs?

Se opptak fra arrangementet på UiOs Youtube-kanal

Tverrfaglig forskning på aldring

Aldring har konsekvenser på flere områder: biologisk, samfunnsmessig, økonomisk. Samtidig er vårt syn på aldring bestemt av hvilke historier vi som samfunn forteller om alderdommen. Filosofer og litteraturvitere kan ha en viktig rolle i å hjelpe samfunnet til å redefinere hva det vil si å eldes og å være gammel.

Det økonomiske perspektivet henger sammen med det biologiske: Hva hvis biologiske markører kunne identifisere mennesker som ville ha godt av pensjon, slik at de som ikke trenger det, kan få jobbe lenger?

Munnhelse blir bare viktigere med årene. Når vi blir eldre, blir vi tørrere i munnen. Munntørrhet kan føre til at det blir vanskeligere å få i seg den næringen vi trenger, og det kan gi oss dårligere tannhelse. Sykdommer i munnen har også vist seg å henge tett sammen med sykdom i resten av kroppen - fra kardivaskulære sykdommer til alzheimer. 

Innledninger

  • Skjønnlitterære alderdommer, ved Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Det humanistiske fakultet
  • Ageing in the twilight of antibiotics, ved Fernanda Cristina Petersen, Det odontologiske fakultet
  • Er alderdommen bedre enn sitt rykte? ved Hans Olav Melberg, Det medisinske fakultet
  • Bærekraftig alderdom - en sunn sjel med en sunn munnhule i et sunt legeme, Janicke Liaaen Jensen, Det odontologiske fakultet
  • The application of a small natural molecule to inhibit dementia and achieve healthy longevity, Evandro Fei Fang, Det medisinske fakultet
  • Tåler arbeidslivet at vi jobber til vi blir 100? ,ved Simen Markussen, Frischsenteret
  • Fysisk aktivitet - universalmiddelet til bedre hjernehelse, Linda Hildegard Bergersen, Det odontologiske fakultet

Arrangementet avsluttes med en paneldebatt med innlederne. I tillegg deltar Olav Gjelsvik fra Det humanistiske fakultet i paneldebatten sammen med Lene Hystad Hove fra Det odontologiske fakultet og Jon Storm-Mathisen fra Det medisinske fakultet.

Ordstyrer: Astrid Skiftesvik Bjørkeng, Det odontologiske fakultet.

Portrettbilder av innlederne
Fra venstre: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Evandro Fang, Linda Hildegard Bergersen, Hans Olav Melberg, Janicke Liaaen Jensen, Fernanda Cristina Pedersen. Foto: UiO

Arrangementet på Facebook

Publisert 20. aug. 2019 15:03 - Sist endret 10. okt. 2019 13:03