Masterpresentasjoner

Kull H-14 på masterprogrammet i odontologi presenterer sine masteroppgaver!

 • 08:15 – 08:20 Studiedekan Alix Young Vik introduserer og presenterer dagens programledere Anne Møystad og Lars Peter Sand 
 • 08:20 – 08:35 Invasjonsfronten i oral cancer v.Rachel Jacquet og Jasleen Kaur Kainth. Veileder: Magne Bryne
 • 08:35 – 08:50 Periodontitt og revmatoid artritt v. Feyza Zorluoglu og Bahiye Nur Koca. Veileder: Inger Johanne Schytte Blix  
 • 08:50 – 09:05 Tannbehandling av torturoverlevere og bruk av tolk i tannlegepraksis v. Karianne Tveter og Ingrid Volden Weie. Veiledere: Ann Catrin Høyvik og Tiril Willumsen 
 • 09:05 – 09:20 Epitelial mesenkymal transisjon og oral cancer v Michelle My Hanh Tran og Stine Lise Reinertsen. Veileder: Magne Bryne  
 • 09:20 – 09:35 Mind the gap v. Mads Stokkelien og Anders Balk Hekneby. Veiledere: Kjetil Reppen og Lene Hystad Hove  
 • 09:35 – 09:50 Tannhelseperspektivet i barnevernstjenesten v. Solbjørg Kristin Springer og Synne Aga Tangerud. Veiledere: Tiril Willumsen og Anne Rønneberg  

09:50 – 10:05 PAUSE  

 • 10:05 – 10:20 Taste and smell disorders, burning mouth sensation and halitosis in patients post endodontic treatment v. Marie Søberg og Berit Vilde Schneider. Veiledere: Preet Bano Singh og Pia Titterud Sunde
 • 10:20 – 10:35 Mikrobiell kontaminasjon av guttaperka points før introduksjon i endodontisk behandling - en kvalitetskontrollstudie v. Laura Marquez Giraldo og Erika Mikausova. Veiledere: Morten Enersen og Pia Titterud Sunde 
 • 10:35 – 10:50 Evaluering av lukelukking etter ekstraksjon av permanent førstemolar rammet av emaljeutviklingsdefekten Molar-IncisivHypomineralisering (MIH) v. Benedikte Grimsøen og Karoline Kleivene. Veiledere: Anne Skaare og Ingvild Johnsen Brusevold 
 • 10:50 – 11:05 Røntgenologiske graderingssystemer for aldersvurdering av visdomstenner. En sammenligning v. Amrit Kaur og Isanullah Khan Khattak. Veileder: Sigrid I. Kvaal 
 • 11:05 – 11:20 Endodontisk behandling fordelt på diagnoser og tanngrupper fra 1956 til 2017 v. Manpreet Kaur og Hans Erling Skallevold . Veiledere: Dag Ørstavik og Pia Titterud Sunde  
 • 11:20 – 11:35 Interventions for the Management of Dry Mouth; With Special Emphasis on Electrical Stimulation as a Therapeutic Strategy v. Martine Høgset. Veileder: Amer Sehic 
 • 11:35 – 11:50 Marte Meo - en tillitsskapende metode; Bruken av metoden fra et munnhelseperspektiv v. Kathrine Sandberg Hauge. Veiledere: Lene Hystad Hove og Katrine Gahre Fjeld  
 • 11:50 – 12:05 Tannspor og barnemishandling v. Ferhat Jabbar Quershi. Veileder: Sigrid I. Kvaal 

12:05 – 12:35 LUNSJ  

 • 12:35 - 12:50 Påvisning av antibiotikaresistens hos Gram-negative stavbakterier fra pasienter med periodontitt v. Thea Smedsrud Bjørnstad. Veiledere: Morten Enersen og Anne Karin Krisoffersen 
 • 12:50 – 13:05 Cellular infiltrate in oral lichen planus v. Vahid Shokoohinia. Veileder: Karl Schenck
 • 13:05 – 13:20 Oral helse og munnstell hos eldre - Utvikling og en evaluering av brukervennligheten til en munnstellboks i hjemmetjenesten v. Hoda Shamsolebad og Sara Hakkebo Kroglund. Veiledere: Lene Hystad Hove og Katrine Gahre Fjeld  
 • 13:20 – 13:35 Role of genetic variation in development of dental erosion and caries v. Maria Runningen og Jannike Lillemo. Veileder: Amer Sehic
 • 13:35 – 13:50 Amelogenin: its role in enamel development and celiac disease v. Eirik Olssen og Ivar Aasgaard Røsand. Veiledere: Trond S. Halstensen og Sanja Petronijevic 
 • 13:50 – 14:05 Benerstatningsmaterialer: En oversikt fra et odontologisk perspektiv v. Preb Vir Randawa. Veileder: Anders Verket  
 • 14:05 – 14:20 Overlevelse- og suksessrate av implantater med og uten benerstatning v. Arsalan Qayoom og Henrik Silderen Halvorsen. Veileder: Heming Olsen-Bergem  

14:20 - 14:30 PAUSE   

 • 14:30 - 14:45 Oral potentially malignant disorders and their relation to oral squamous cell carcinomas – the importance of prevention and early detection v Marlene Nilsen. Veileder: Magne Bryne 
 • 14:45 – 15:00 Samarbeid mellom barneavdelinger på sykehus og tannhelsetjenesten - en spørreundersøkelse blant ansatte på pediatrisk avdeling på to sykehus v. Marie Bjørnstad. Veiledere: Tiril Willumsen og Anne Rønneberg 
 • 15:00 – 15:15 Direktevirkende perorale antikoagulantia - en oversikt med vekt på bivirkninger v. Julia Ann Authen. Veileder: Lasse A. Skoglund 
 • 15:15 – 15:30 Tannlegers oppfatning av estetikk i forhold til ulike kronematerialer, og evidens for denne oppfatningen v. Sindre Aamås og Mina Karoline Attramadal. Veileder: Carl Hjortsjö  
 • 15:30 – 15:45 Salivas rolle som del av oral og generell helse v. Mohammed Zeeshan Aslam og Mohammed Farok Hossain Mazumder. Veileder: Morten Rykke  
 • 15:45 - 16:00 Evaluation of the Oral Health Services in the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East for Long-term Palestinian Refugees in Syria and Recommendations for a New Action Plan v. Mazen Almanee. Veileder: Martin Hobdell  
 • 16:00 – 16:15 Molekylære mekanismer ved spredning av kreft v. Farwah Abbas og Hiba Al-Rubaye. Veileder: Magne Bryne 
 • 16:15 – 16:30 The Correlation between Olfactory Function, Olfactory Bulb Volume, and Olfactory Sulcus Depth in Healthy Subjects v. Sajad Maghsoudi og Eugen Rask Sveinsen Treimo. Veileder: Preet Bano Singh  
 • 16:30 – 16:45 Innvilgede erstatningskrav mot privat tannhelsetjeneste behandlet i 2009-2016 av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) - En analyse med spesielt fokus på feil behandlingsteknikk/metode ved kroneterapi v. Hebe Mohamedali og Donna Belle Kapuno Omega Myklebust. Veileder: Carl Hjortsjö 
 • 16:45 – 17:00 Investigating corrosion in grain boundaries correlated to compressive strength of porous Ca2+ and Sr2+ -doped TiO2 bone scaffolds v. Tina Wigforss og Hans Erling Skallevold. Veileder: Anne Klemm 

17:00 – 17:20  PAUSE FOR BEDØMMELSESKOMITÉ   

17:20 – 17:30 AVSLUTNING OG PRISUTDELING   

Publisert 17. juni 2019 11:07 - Sist endret 17. juni 2019 11:07