Vitnemålsutdeling for avgangskullene

Tradisjonen tro holdes det en høytidelig avslutningsseremoni for avgangskullet for Tannlege - og tannpleierstudentene fredag 20. juni

Årets seremoni holdes i Geitmyrsveien.

Fakultetet er stolte av studentene

Fremtidens fagutøvelse må være integrert som en del av det øvrige helsevesenet – kunnskap og respekt for hverandres profesjoner vil være en nødvendighet for på best mulig måte kunne ta hånd om pasientene.  De uteksaminerte studentene må forholde seg til resten av helsevesenet – fremstå som profesjonelle med stor yrkesstolthet og stor grad av samarbeidsevne

Arrangement for familie og venner

Arrangementet er åpent for studentenes familie og venner, og vi håper flest mulig har anledning til å markere denne begivenheten.

Publisert 4. juni 2014 08:55 - Sist endret 4. juni 2014 12:05