Forskningsdagen 2012

Atten ph.d.-kandidater vil i år legge frem sitt prosjekt for publikum på forskningsdagen.

Målet med forskningsdagen er å gi hver enkelt ph.d.-kandidat muligheten til å legge frem sitt prosjekt for et bredere publikum enn egen forskergruppe.  Dette gir stipendiatene verdifull trening i å presentere egen forskning på større kongresser. 
 

Atten ph.d.-kandidater har meldt seg på med presentasjon i år. For de øvrige kandidater er det obligatorisk å være tilstede som tilhørere. Fakultetets lærere og forskere er spesielt invitert, men arrangementet er åpent for alle.
 

Dagen avsluttes med utdeling av to priser, en for beste kliniske prosjekt og en for beste prosjekt innen basalforskning.

 

Publisert 23. mai 2012 11:38 - Sist endret 24. okt. 2014 14:13