Forskningsdagen 2014

Forskningsdagen finner i år sted fredag 23. mai 2014 fra 09:00-15.00 på IOB, Store Auditorium A1.1001, Sognsvannsveien 10.

13 ph.d.-kandidater vil presentere sin forskning.

 

Forskningsdagen 2012. Foto: Per Gran

Målet med Forskningsdagen er å gi hver enkelt ph.d.-kandidat muligheten til å legge frem sitt prosjekt for et bredere publikum enn egen forskergruppe.  Dette gir stipendiatene verdifull trening i å presentere egen forskning på større kongresser.

Deltakelse er obligatorisk for alle doktorgradskandidater og post doktorer, samt deres veiledere. Det vil  bli gjennomført registrering ved ankomst. Forskningsdagen er også et åpent arrangement, der alle er hjertelig velkomne som tilhørere og eventuelt deltakere i spørsmålsrunder og diskusjon.

Forskningsdagen holdes i år på IOB, Store auditorium A1.1001. Vi begynner kl. 09:00, med velkomsthilsen fra  forskningsdekanen, og avslutter kl. 15.00.

Dagen avsluttes med utdeling av to priser. Juryen består av Professor Hilde Galtung fra Universitetet i Oslo og Daniela Elena Costea fra universitetet i Bergen.

Program og abstracts

 

 

 

Publisert 19. mai 2014 14:25 - Sist endret 21. mai 2014 10:42