Forskningsdagen 2015

Forskningsdagen finner i år sted onsdag 26. august 2015 fra 8:00-16.30 på IOB, Store Auditorium A1.1001, Sognsvannsveien 10.

20 ph.d.-kandidater og 1 postdoktor vil presentere sin forskning.

Målet med Forskningsdagen er å gi hver enkelt ph.d.-kandidat muligheten til å legge frem sitt prosjekt for et bredere publikum enn egen forskergruppe.  Dette gir stipendiatene verdifull trening i å presentere egen forskning på større kongresser.

Deltakelse er obligatorisk for alle doktorgradskandidater og postdoktorer, samt deres veiledere. Det vil  bli gjennomført registrering ved ankomst. Forskningsdagen er også et åpent arrangement, der alle er hjertelig velkomne som tilhørere og eventuelt deltakere i spørsmålsrunder og diskusjon.

Dagen avsluttes med utdeling av to priser. Juryen består av Professor Tiril Willumsen fra Institutt for klinisk odontologi og førsteamanuensis Tine Merete Søland fra Institutt for oral biologi.

Program og abstracts

Publisert 18. aug. 2015 11:45 - Sist endret 20. juni 2016 11:31