Malcolm Snead: Æresdoktorforelesning

Professor Malcolm Snead kreeres til æresdoktor ved UiO den 1. september 2017. Æresdoktorforelesning holdes ved Det odontologiske fakultet den 1. september, med tittelen: "Biological approaches to restoring enamel"

Foto: University of Southern California

Malcolm L. Snead er utdannet tannlege og er spesialist i oral patologi. Han har viet sitt akademiske liv til å studere molekylære mekanismer som styrer dannelsen av skjelettstrukturer. Han er i dag professor ved University of Southern California (USA). Professor Snead er blitt tildelt flere priser og stipender, blant annet den prestisjetunge MERIT-prisen fra det amerikanske instituttet for tenner og Kraniofacial forskning (NIDCR). Han har vært medlem av flere forskerpaneler initiert av det amerikanske folkehelseinstituttet (NIH). For tiden er han et aktivt medlem av rådet for NIDCR.

Malcom L. Snead er en imponerende frontfigur innen forskning på bein- og tannutvikling. Han var den første til å klone et gen for et emaljematriksprotein og undersøke dets rolle i styrt biomineralisering i transgene forsøk. Malcolm Snead er også en av de aller viktigste bidragsyterne til den molekylærbiologiske revolusjonen innenfor odontologi. Forskningen hans har formet vår forståelse av tannemaljeutvikling, biomineralisering av hardvev og funksjonen til ekstracellulære proteinmatriser. Hans utmerkede innsats innen odontologisk forskning har medført ny kunnskap om munnhulens og tennenes sykdommer, gitt oss et bedre grunnlag for diagnostikk og banet vei for utviklingen av nye biomaterialer. Professor Malcolm Snead er en verdig æresdoktor ved Universitetet i Oslo.

Publisert 6. juli 2017 12:37 - Sist endret 18. aug. 2017 11:51