Prosjekttilbud

Vurderer du å søke Forskerlinjen? Finner du et interessant tilbud? Ta kontakt med veileder for å få vite mer om prosjektet og forskningsmiljøet.

Munnhulen er inngangsporten for mat og andre exogene substanser og er kontinuerlig eksponert for både patogene og kommensale mikrober. Dypere orale vev er fysisk og kjemisk beskyttet av det orale epitelet og av spytt. Videre vil et stort antall immunceller i epitelet og i lamina propria begrense penetrasjon og invasjon av patogener og kommensaler.

For verten er det også avgjørende at mat og kommensale bakterier tolereres immunologisk. Perifer immuntoleranse er nå anerkjent som en aktiv prosess. Til tross for at munnhulen er det første stedet i kroppen som eksponeres for mat og mikrober, er det lite kjent hvilken rolle den har i utviklingen av toleranse. I dette prosjektet undersøker vi antigen-presenterende celler (APCs) i munnhulen, en viktig celletype som er med på å styre immunresponsene i riktig retning både når det gjelder bekjempelse av en infeksjon og i toleranse av mat og kommensaler.

I dag lever folk stadig lenger. Tidligere var avtakbare proteser akseptabelt, mens i dag ønsker og forventer pasienter å beholde sine egne tenner. Utfordringene er mange med økt levealder, kompliserte sykdomsbilder og ulike systemiske sykdommer. Det er derfor viktig å holde tenner og støttevevet rundt disse (kjevebenet og omgivende bløtvev) friskt og uten infeksjon/inflammasjon. Målet med dette prosjektet er å identifisere mekanismer som fremmer tann- og implantat overlevelse og friske forhold i omgivende vev

Vi håper å bidra innen to viktige områder:

1) JE-cellenes stamcelle-evne i vedlikehold av den periodentale JE-barriære, forhindring av inflammasjon og periodontitt

2) Undersøke om JE celler kan være kilde til stamceller for bruk i regenerasjon av andre typer vev

Dette prosjektet skal optimalisere dyrkingsforhold for gingivale stamceller ved å teste en ny stamcellemarkør, analysere metabolsk veier, tilføre optimale energikilder og utviklet nytt dyrkningsunderlag.