Forskerlinjen odontologi

Nærbilde av to studenter
  • Fordyp deg i et fagfelt og legg grunnlaget for en doktorgrad i odontologi
  • Bli integrert i en forskergruppe og møt forskere både nasjonalt og internasjonalt

Fakta om studiet

  • 1 års fulltidsforskning fulgt av 3 år på deltid
  • Opplæringsdel og midtveisevaluering
  • En vitenskapelig publikasjon
  • Master (odontologi) med forskerlinje
  • 2 stipender pr. år
  • Søknadsfrist 2. mai

For veiledere

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerlinjen ved Det odontologiske fakultet?