English version of this page

Veiledning for ph.d.-kandidater

Hva kan du som en ph.d.-kandidat forvente av veiledningen? Hvem kan du ha som veileder? Hva gjør du hvis du vil bytte veileder?

Hovedveileder og medveileder

Som ph.d.-kandidat må du ha ha minst to veiledere - en hovedveileder og en eller flere medveiledere.

Hovedveileder skal normalt være ansatt ved fakultetet. Dersom du ønsker å ha en hovedveileder som ikke er ansatt ved fakultetet, må du søke om dette når du søker opptak til programmet. Legg ved en kortfattet begrunnelse for ditt ønske. Hvis hovedveileder ikke er ansatt ved fakultetet, må medveileder være det.

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Dine veiledere må signere på din opptakssøknad før du sender den til behandling.

Faglig oppfølging

Dine veiledere skal støtte og veilede deg i hele den perioden du arbeider med doktorgraden din. Dere skal holde hverandre gjensidig oppdatert om forhold som har med din ph.d.-utdanning å gjøre. Dette gjelder både faglige forhold og utfordringer som kan oppstå underveis slik at disse ikke medfører at du blir forsinket eller må avbryte ph.d.-utdanningen. Det er viktig at du sammen med veilederne dine utarbeider en realistisk gjennomføringsplan ved oppstart. Her er de viktigste tingene dere skal jobbe med.

Du skal blant annet:

 • utforme en milepælsplan for ph.d.-løpet slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor opptaksperioden
 • fremlegge rapporter eller utkast til hele eller deler av avhandlingen for veileder
 • etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet
 • overholde avtalte frister eller eventuelt justere planene i samråd med veileder

Din veileder skal hjelpe deg med å:

 • utvikle en milepælsplan for gjennomføringen av ph.d.-løpet slik at dette kan skje innenfor opptaksperioden
 • formulere og avgrense tema og problemstilling
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • orientere deg i faglitteratur og datagrunnlag
 • komme i kontakt med relevante vitenskapelige miljøer
 • følge milepælsplanen
 • få veiledning i forskningsetiske spørsmål
 • drøfte hvordan veiledningen fungerer
 • løse eventuelle utfordringer knyttet til læringsmiljøet
 • gjennomføre den obligatoriske midtveisevalueringen

Samarbeidsforholdet mellom deg og veileder

Ved oppstart bør du diskutere med veilederen din hvordan veiledningen skal gjennomføres. Dere bør bli enig om hva dere kan forvente av hverandre, og hvordan dere skal få til et godt samarbeid. Det er viktig at dere også diskuterer veilederforhold underveis, ikke bare det faglige. Hvis det skulle oppstå samarbeidsproblemer, bør dere ta tak i det med en gang. Hvis dere ikke klarer å løse det selv, ta kontakt instituttleder eller HR-avdelingen ved fakultet, som vil bistå deg i å løse floken.

Endring i veilederforhold

Av og til oppstår situasjoner som gjør at veilederforholdet må opphøre. Fakultetet må godkjenne veileders fratredelse og eventuell oppnevning av ny veileder.

Din veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt dersom

 • du i utgangspunktet kun har to veiledere
 • det er hovedveileder som skal fratre

Utfylt og signert skjema (doc) sendes til postmottak@odont.uio.no

Er du veileder?

Vi har samlet informasjon for deg som er veileder på en egen nettside.

Har du spørsmål?

Kontaktinformasjon for forskerutdanning

Skjema for endring av veilederforhold

Avtale om endring av veilederforhold (doc)

Publisert 17. apr. 2015 10:59 - Sist endret 8. feb. 2021 16:18