English version of this page

Forskerutdanning: Ph.d. ved Det odontologiske fakultet

  • Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen odontologi og tannpleie
  • Delta i spennende forskningsprosjekter
  • Mulighet for opphold på Harvard eller andre topp-universiteter

Ressurser og verktøy


For alle på programmet


For stipendiater ansatt ved UiO

Er du ansatt i stipendiat-stilling ved UiO, finner du informasjon om noen tema, f.eks. lønn, permisjon, sykdom, og forlengelse på For Ansatte-sidene.

For ph.d.-kandidater som ikke er ansatt ved UiO

Er du ansatt på annen institusjon enn UiO finner du informasjon om temaer som lønn, permisjon, sykdom og forlengelse hos egen arbeidsgiver.

Du må i tillegg søke om permisjon og forlengelse på ph.d.-programmet.


Fakta om ph.d. ved OD

 
  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved Det odontologiske fakultet?

Dr.philos.

En annen vei til doktorgrad.

Beskjeder

Husk å levere framdriftsrapporten innen 15. mars 2017

Forskningsdagen 2017 finner sted 14. november