English version of this page

Aquaporiner

Vi ønsker å heve forståelsen av utviklingsfysiologiske prosesser i spyttkjertelepitel.  I tillegg har vi et mål å få en bedre forståelse av vannkanalers rolle hos pasienter med nedsatt salivaproduksjon.  

Aquaporiner: uttrykk og funksjon i embryonalt og modent spyttkjertelepitel

Vannkanaler - eller aquaporiner - har en sentral rolle og cellefunksjon i transporterende epitel (aquaporiner).  Uten vannkanaler i cellemembranen vil celler være relativt ugjennomtrengelige for vann og væsketransport og cellevolumregulering ville være en umulighet.  Aquaporiner finnes i plasmamembranen, men også i intracellulære organeller, for eksempel mitokondrier.  Aquaporin-5 finnes spesielt i eksokrint vev, som i spyttkjertler.

Flere sykdomstilstander er forbundet med feil i eller nedsatt produksjon av aquaporiner. Det ser ut til at det i noen tilstander med nedsatt spyttsekresjon (f.eks. Sjögrens syndrom) har oppstått en ”produksjonsfeil” i aquaporin-5.  Det er også blitt vist sykdomstilfeller der forekomsten av aquaporiner i spyttkjertelepitel er oppregulert (sialose).

Til nå er det blitt gjort få studier av aquaporiner i embryonalt spyttkjertelepitel.  Det finnes også forholdsvis liten kunnskap om hva som regulerer ekspresjon av aquaporiner og hvordan aktiviteten til selve kanalen blir modifisert.

I vårt arbeid bruker vi embryonalt spyttkjertelepitel fra mus og organkultur av musespyttkjertler. Organkultur blir også benyttet i studier der vi vil undertrykke uttrykk av enkelte proteiner.  Denne teknikken gir oss mulighet til å påvirke cellene direkte på måter det ikke ville ha vært mulig uten å dramatisk virke inn på både foster og opphav. 

Emneord: Cranofacial biology, salivary gland, aquaporins, organogenesis, osmoregulation
Publisert 4. okt. 2010 18:31 - Sist endret 10. juni 2021 09:21