Deltakere i Cellefysiologiske forandringer i spyttkjertelepitel hos Sjøgrens-pasienter