Cellefysiologiske forandringer i spyttkjertelepitel hos Sjøgrens-pasienter

Mål for prosjektet: Undersøke cellefysiologiske forandringer i spyttkjertelepitel fra Sjøgrens-pasienter.

Målet med studiet er å få bedret innsikt i vannkanalers rolle og intracellulære signalmekanismers aktivitet i hyposalivasjon forbundet med Sjøgrens syndrom.

God salivasekresjon er viktig for oral helse og velvære. Saliva bidrar til å fukte munnslimhinne og tenner slik at normale funksjoner som spising, svelging og tale forløper uforhindret. Videre fortynnes maten slik at smaksstoffer påvirker smaksløker og at bolusdannelse for nedsvelging kan skje, enzymer kan tilsettes maten og fordøyelsen kan starte allerede i munnhulen. Tannemaljen beskyttes av salivas innhold av salter og dets buffersystemer.  Under normale forhold tenker en knapt over salivas tilstedeværelse. Annerledes er det når salivaproduksjonen er redusert, enten ved medikamentell behandling eller grunnet ulike sykdommer eller behandlingsregimer.

De senere års forskning har bidratt til økt forståelse for det fysiologiske grunnlaget for salivasekresjon. Det er bl.a. funnet flere typer vannkanaler (aquaporiner) i spyttkjertelepitel.  Feil i aquaporinuttrykk er nå knyttet til en rekke sykdommer, bl.a. Sjögrens syndrom.

De små spyttkjertlene som finnes i hele munnslimhinnen er enkle å komme til og det tas biopsier av disse ved utredning av Sjögrens syndrom. I forskningsprosjektet tar vi ut ekstra spyttkjertler fra Sjögrenspasienter og friske kontrollpersoner, og cellene blir videre studert med hensyn til normal funksjon.
Dette arbeidet er en del av et større forskningsprosjekt der cellevolumregulering, aquaporiner og intracellulære signalsystemer sees i sammenheng med salivasekresjon (forskningsgruppe "Epithelial cell biology"). I tillegg er prosjektet knyttet opp mot et norsk-amerikansk samarbeid (NUSISS - Norwegian US Initiative on Sjögren's Syndrome) der oral helse ved Sjøgrens syndrom skal kartlegges.
 

Emneord: Sjögren's syndrome, aquaporins, Saliva, salivary glands, Cranofacial biology
Publisert 4. okt. 2010 20:00 - Sist endret 10. nov. 2010 19:27