Janicke Cecilie Liaaen Jensen

Professor
Bilde av Janicke Cecilie Liaaen  Jensen
English version of this page
Telefon 22852028
Rom 409
Brukernavn
Besøksadresse Geitmyrsvn. 71 0455 Oslo
Postadresse Postboks 1109 Blindern 0317 OSLO

For fullstendig omtale og lenker til prosjektsider, ResearchGate og Google Scholar, se engelsk side.

 

 

Emneord: Oral kirurgi, oral medisin, implantater, saliva, Sjögrens syndrom, sjeldne tilstander

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Khatri, Bhuwan; Tessneer, Kandice L.; Rasmussen, Astrid; Aghakhanian, Farhang; Reksten, Tove Ragna & Adler, Adam [Vis alle 66 forfattere av denne artikkelen] (2022). Erratum: Author Correction: Genome-wide association study identifies Sjögren's risk loci with functional implications in immune and glandular cells (Nature communications (2022) 13 1 (4287)). Nature Communications. ISSN 2041-1723. 13(1). doi: 10.1038/s41467-022-34311-8.
 • Frigaard, Julie Mari; Hynne, Håvard; Randsborg, Karoline; Mellin-Olsen, Tonje; Young, Alix & Rykke, Morten [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Oral health indicators, oral health-related quality of life and nutritional aspects in medicated patients suffering from anxiety, psychosis, and/or depression. Frontiers in Public Health. ISSN 2296-2565.
 • Frigaard, Julie Mari; Hynne, Håvard; Young, Alix; Hove, Lene Hystad; Rykke, Morten & Singh, Preet Bano [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Do medicated psychiatric patients differ from other dry mouth patients? .
 • Jensen, Janicke Liaaen (2022). Tann- og munnhelsens betydning for eldres ernæring.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2022). Dry mouth and oral health-related quality of life in various conditions including EDs.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2022). Interprofessional collaboration on integrating oral and general health for the elderly in various care settings.
 • Jensen, Janicke Liaaen; Barkvoll, Pål & Cetrelli, Patrik (2021). Én innbygger – to journaler. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Hynne, Håvard; Sandås, Elise Mørk; Elgstøen, Katja B. Prestø; Rootwelt, Helge; Galtung, Hilde Kanli & Utheim, Tor Paaske [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Metabolomics Identify Patterns Indicating Potential Biomarkers in Primary Sjögren’s Syndrome .
 • Hynne, Håvard; Aqrawi, Lara A.; Chen, Xiangjun; Amdal, Cecilie Delphin; Reppe, Sjur & Aass, Hans Christian Dalsbotten [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Cytokine profiling, clinical oral and ocular manifestations post radiotherapy .
 • Frigaard, Julie Mari; Jensen, Janicke Liaaen; Galtung, Hilde & Hiorth, Marianne (2021). Development of a Liposomal Dry Mouth Product for Long-term Relief.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2021). The Dry Mouth Clinic – what is it all about?
 • Jensen, Janicke Liaaen (2021). Har pasienten Sjögrens syndrom?
 • Jensen, Janicke Liaaen (2021). Min Forskning: Fra lab til pasient til samfunnet.
 • Young, Alix; Jensen, Janicke Liaaen; Hove, Lene Hystad; Fjeld, Katrine Gahre & Blich, Carl Christian (2021). Et smil uten smerter? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2021). Ut med tannhelse – inn med munnhelse som begrep! Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Jensen, Janicke Liaaen; Barkvoll, Pål & Bjørnland, Tore (2021). Extra- and intraoral examination. I Bjørnland, Tore (Red.), Nordic Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery. Munksgaard Forlag. ISSN 978-87-628-2012-8. s. 19–30.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2021). Mye kunnskap om sjeldenhet. [Fagblad]. Nor Tannlegeforen Tid.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2021). God tannhelse = god helse i fremtiden. [Tidsskrift]. Tara.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2021). Sammenhengen mellom oral og generell helse.
 • Diep, My Tien; Jensen, Janicke Liaaen; Sødal, Anne Thea Tveit; Young, Alix; Skudutyte-Rysstad, Rasa & Hove, Lene Hystad (2020). Are Xerostomia and Hyposalivation Common Problems Among 65-Year-Olds? Caries Research. ISSN 0008-6568. 54(4), s. 449–450. doi: 10.1159/000511860.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2020). Integrated oral and general health.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2020). Eldres munnehelse går under radaren. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2020). Hvordan påvirker revmatiske sykdommer generelt, og Sjögrens syndrom spesielt, oral helse?
 • Sapkota, Dipak; Thapa, Suraj Bahadur; Hasseus, Bengt & Jensen, Janicke Liaaen (2020). Saliva testing for COVID-19? British Dental Journal. ISSN 0007-0610. doi: 10.1038/s41415-020-1594-7.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2020). Bærekraftig alderdom - en sunn sjel med en sunn munnhule i et sunt lege.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2020). Innledningsforedrag: Økt fokus på eldres munnhelse .
 • Jensen, Janicke Liaaen (2019). My research: saliva and oral health - from the lab to the patient to the society - what did I learn?
 • Jensen, Janicke Liaaen (2019). Utvikling av nytt produkt mot tørr munn, innledninggsforedrag.
 • Jensen, Janicke Liaaen; Chen, Xiangjun; Hynne, Håvard; Westgaard, Kristine Løken; Hove, Lene Hystad & Young, Alix [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Sjögren’s versus irradiated head-neck cancer patients: oral and ocular investigations.
 • Hynne, Håvard; Westgaard, Kristine Løken; Herlofson, Bente Brokstad; Amdal, Cecilie Delphin; Hove, Lene Hystad & Young, Alix [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Oral and Ocular Findings in Radiated Head-and Neck Cancer Patients.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2019). Bærekraftig alderdom - en sunn sjel med en sunn munnhule i et sunt legeme.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2019). Munnhygiene - et oversett område.
 • Young, Alix; Singh, Preet Bano; Hynne, Håvard; Løken Westergaard, Kristine; Hove, Lene Hystad & Rykke, Morten [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Oral Investigations in Head and Neck Cancer Patients after Radiotherapy.
 • Jensen, Janicke Liaaen & Hove, Lene Hystad (2019). Eldres munnhelse: La oss fortelle historien om Berit.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2019). Munn- og øyetørrhet, implikasjoner for generell helse og livskvalitet .
 • Homayouni, Amin; Tashbayev, Behzod; Rusthen, Shermin; Hove, Lene Hystad; Rykke, Morten & Singh, Preet Bano [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Can saliva secretion affect oral malodour and oral health-related quality of life?
 • Jensen, Janicke Liaaen (2018). Bridging the gap between oral and general health .
 • Jensen, Janicke Liaaen (2018). ØNH-nettundervisning: Munntørrhet, implikasjoner for oral helse og livskvalitet .
 • Jensen, Janicke Liaaen (2018). Munntørrhetklinikken ved Det odontologiske fakultet Presentasjon for nordiske sjelden-sentre .
 • Langeland, Øystein; Tashbayev, Behzod; Rusthen, Shermin; Young, Alix; Herlofson, Bente Brokstad & Hove, Lene Hystad [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Comparative Ocular and Oral Findings in Sicca Complex.
 • Hynne, Håvard; Tashbayev, Behzod; Young, Alix; Herlofson, Bente Brokstad; Hove, Lene Hystad & Rykke, Morten [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Evaluation of Dry Eye Disease, Oral Dryness and Inflammatory Cytokines in Primary Sjögren´s Syndrome.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2018). An interdisciplinary approach, the Norwegain Dry Eye Clinic and The Dry Mouth Clinic.
 • Rusthen, Shermin; Kristoffersen, Anne Karin; Young, Alix; Galtung, Hilde; Enersen, Morten & Jensen, Janicke Liaaen (2018). The Salivary Microbiota Profile in Reduced and Normal Salivation.
 • Tashbayev, Behzod; Chen, Xiangjun; Utheim, Øa; Rusthen, Shermin; Young, Alix & Herlofson, Bente Brokstad [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2018). Primary Sjögren´s Syndrome and Non-Sjögren´s Sicca Syndrome Patients; unexpected differences in symptoms and findings of dry eye disease, dry mouth, and oral health related quality of life .
 • Jensen, Janicke Liaaen (2018). Munntørrhet, en utfordring særlig hos voksne pasienter .
 • Jensen, Janicke Liaaen (2018). Munnhelse er også helse. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2018). Munnhulen er en del av kroppen. [TV]. Dagsnytt 18, NRK 2.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2017). Spyttmangel - et folkehelseproblem. [Radio]. NRK Her og Nå.
 • Jensen, Janicke Liaaen; Herlofson, Bente Brokstad; Young, Alix; Hove, Lene Hystad & Galtung, Hilde (2017). Verdien av spytt.
 • Jensen, Janicke Liaaen; Herlofson, Bente Brokstad & Hove, Lene Hystad (2017). Spyttet vårt er livsviktig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Herlofson, Bente Brokstad; Jensen, Janicke Liaaen & Singh, Preet Bano (2017). Lite spytt, blottlagt bein og vond smak, hva kan det være?
 • Rusthen, Shermin; Young, Alix; Preet, Bano; Tashbayev, Behzod; Garen, Torhild Oddveig & Aqrawi, Lara A. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2017). Is Health-related Quality of Life Correlated to Oral Status in Primary Sjögren’s Syndrome Patients?
 • Tashbayev, Behzod; Rusthen, Shermin; Chen, X; Utheim, Tor Paaske; Utheim, Øygunn Aass & Young, Alix [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Dry Mouth and Dry Eye Examinations of a Norwegian Cohort of Primary Sjögren´s Syndrome Patients.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2017). Hyposalivation in the elderly. A report from the Dry Mouth Clinic in Oslo, Norway.
 • Jensen, Janicke Liaaen (2017). Presentation of the Dry Mouth Clinic at Faculty of Dentistry, University of Oslo, Norway.
 • Jensen, Janicke Liaaen & Skarstein, Kathrine (2017). Understanding salivary gland function. Presentasjon av prosjektet for revmatologer.
 • Saltnes, Solfrid Sørgjerd; Jensen, Janicke Liaaen; Sæves, Rønnaug Ingun; Nordgarden, Hilde & Geirdal, Amy Østertun (2016). Xerostomia reduces quality of life in adults affected by Oligodontia with or without Ectodermal Dysplasia.
 • Saltnes, Solfrid Sørgjerd; Jensen, Janicke Liaaen; Sæves, Rønnaug Ingun; Nordgarden, Hilde & Geirdal, Amy Østertun (2016). Xerostomia reduces quality of life in adults affected by Oligodontia with or without Ectodermal Dysplasia.
 • Jensen, Janicke Liaaen; Utheim, Øygunn Aass; Chen, Xiangjun; Thiede, Bernd; Aqrawi, Lara Adnan & Rusthen, Shermin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Searching for Disease Biomarkers for Primary Sjögren’s Syndrome Based on Oral and Ocular Patient Examinations.
 • Rusthen, Shermin; Singh, Preet Bano; Young, Alix; Aqrawi, Lara Adnan; Rykke, Morten & Hove, Lene Hystad [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2016). Oral quality of life, salivary, gustatory and olfactory status in patients with primary Sjögren’s syndrome.
 • Hove, Lene Hystad; Aqrawi, Lara Adnan; Rusthen, Shermin; Young, Alix; Rykke, Morten & Herlofson, Bente Brokstad [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Establishment of a Dry Mouth Clinic at the Faculty of Dentistry, University of Oslo, Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. nov. 2012 20:19 - Sist endret 14. sep. 2020 10:57