Opplæring i bruk av klikkere -del 2

Som supplement til opplæring i bruk av klikkere kl 12-13 den 30.11, inviteres alle som underviser studenter til et seminar på ettermiddagen kl 14-16.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Seminaret er satt opp for å vise, og nærmere se på, flere måter å bruke klikkere på. Også blir det anledning til å stille mer spesifikke spørsmål, f.eks. når man allerede har begynt å bruke klikkere i egen undervisning.

Hvis du jobber med å integrere klikkere/ Turning Technologies i egen powerpointpresentasjon, ta presentasjonen gjerne med deg og få tips på seminaret.

Seminaret foregår på engelsk og holdes av Mieke Post.

 

Vel møtt!

 

På vegne av studiedekan Anne Merete Aass

 

 

Eva Fetscher                                Gerald R. Torgersen

Rådgiver                                       Overingeniør

Publisert 19. nov. 2015 10:51 - Sist endret 27. des. 2018 12:43