Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 27. feb. 2019 10:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master i odontologi Gaute Floer Johnsen ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Outcome of endodontic treatment measured by CBCT.

Tid og sted: 27. feb. 2019 12:15, Auditorium I, Geitmyrsveien 69

Master i odontologi Gaute Floer Johnsen ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Contralateral Premolars: Validation of Symmetry.