Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 19. mars 2021 10:15, Zoom

Cand.odont. Maria H Pham ved Institutt for klinisk odontologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Implant-related infections: current understanding and treatment strategies.

Tid og sted: 19. mars 2021 12:15, Zoom

Cand.odont. Maria H Pham ved Institutt for klinisk odontologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cellular responses to fluoride modified titanium surfaces.