Lokal strålevern

Strålevernorganisasjonen ved IKO

Strålevern er en del av det lokale HMS-arbeidet og er underlagt HMS-leder. Vi bruker et utvalg av forskjellige strålekilder som røntgenapparater, radioaktive kilder, lasere osv. på våre klinikker og laboratorier. Disse er underlagt strålevernforskriften. 

Sentral strålevernkoordinator ved IKO: Gerald Torgersen

Resten av strålevernorganisasjonen er vist i tabellen under:

Avdeling

Navn

Merknader

IKO sentralt

Bente Teigmo

HMS-koordinator

Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi

Seid Adnan Dabestani

Radiograf 

 Klinikk for allmenn odontologi - barn

Lise Ann Svartsund

Tannhelsesekretær

Kirurgisk avdeling

Else Harder

Sykepleier

Klinikk for allmenn odontologi - voksen

Morten Hanstad

Tannlege

Klinisk forskningslaboratorium

Mousumi Sukul

Avdelingsingeniør

Lokale strålevernprosedyrer og informasjon

  • Opplæring av personale som bruker strålekilder
  • Prosedyrer for intraoral røntgen (kommer)
  • Prosedyrer ved avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi finnes på avdelingen
  • Prosedyrer for strålekilder på laboratoriene (kommer)
  • Prosedyrer for optiske strålekilder (kommer)

Strålevernorganisasjonen ved UiO

Relevante lenker

Publisert 8. juli 2019 12:35 - Sist endret 20. sep. 2022 13:16