English version of this page

Avdeling for endodonti

Foto: Håkon Størmer

Endodonti dreier seg om forebyggelse og behandling av sykdommen apikal periodontitt. I praksis vil det si diagnostikk og terapi av pulpale og periapikale sykdommer, samt av smertetilstander med utspring i tenner og kjever. Anatomiske, fysiologiske, mikrobiologiske og immunpatolologiske særtrekk i pulpa og det apikale periodontium er av spesiell betydning for faget. Det er en rivende utvikling innen fagfeltet når det gjelder diagnostiske hjelpemidler og teknisk utstyr.

Behandlingen hviler på biologiske prinsipper for aseptikk, antiseptikk og kroppens evne til regenerasjon.

Avdelingen er knyttet til en klinikk med 8 enheter utstyrt for moderne endodontisk behandling, der undervisning av studenter og spesialistkandidater foregår.

De vitenskapelig ansatte ved avdelingen er aktive i klinisk og biologisk forskning i endodonti, og samarbeider med forskningsmiljøer i blant annet Brasil, USA, Tyrkia, England, Sverige og Danmark. Se videre om forskningen her.

Avdeling for endodonti

Universitetet i Oslo
Institutt for klinisk odontologi 
P.b. 1109 Blindern
0317  N-OSLO

Besøksadresse

Geitmyrsveien 71

Tlf.: 22 85 22 18/19

Fagleder

Førsteamanuensis Pia Titterud Sunde

Tlf.: 22852161

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 9. feb. 2021 13:04