Radiologiseminar: CBCT i odontologisk virksomheter - program

 

Radiologiseminar: CBCT i odontologisk virksomheter

12.- 13. januar 2012

2. etasje i administrasjonsblokk, Institutt for klinisk odontologi, Geitmyrsveien 69, Oslo

 

Program

 

Torsdag

 

Når

Tema

Hvem

Presentasjon

11.00-12.00

Registrering og lunsj

 

 

12.00-12.05

Velkommen

Professor Tore A. Larheim

Gerald R. Torgersen

Larheim - Intro CBCT seminar 12.-13.jan 2012

12.05-14.30

SEDENTEXCT prosjektet: forsvarlig og evidensbasert bruk av CBCT

Professor Keith Horner, Universitetet i Manchester/SEDENTEXCT

SEDENTEXCT: Guidelines and evidence-based use of CBCT

 

Dose with CBCT, Optimisation and quality assurance for CBCT

14.30-15.00

Pause

 

 

15.00-16.00

Bruk av CBCT –

Resultater og erfaringer fra tilsynsrunde

 

CBCT i Norden

Marie Solberg

 

 

 

Eva G. Friberg

BRUK AV CBCT I NORGE
ERFARINGER FRA TILSYN – 2011

 

Nordisk kartlegging av nasjonale krav og forvaltningspraksis for dental CBCT

16.00-16.30

Pause

 

 

16.30-18.00

Relevant og dokumenterbar kompetanse i CBCT virksomheter

Caroline Hol (innleder/debattleder)

Marie Solberg

Professor Tore A. Larheim

Bjørn Bamse Mork-Knutsen

Relevant og dokumenterbar kompetanse i CBCT virksomheter

RELEVANT DOKUMENTERBAR KOMPETANSE Ifm bruk av CBCT

 

Fredag

Når

Tema

Hvem

Presentasjon

08.30-09.30

Strålevernskoordinators oppgaver

 

Krav til leverandører av CBCT

Marie Solberg (innleder)

Caroline Hol (debattleder)

STRÅLEVERNKOORDINATORS
OPPGAVER
&
KRAV TIL FORHANDLERE AV CBCT

09.30-09.45

Pause

 

 

09.45-10.45

Kvalitetskontroller CBCT

Gerald R. Torgersen (innleder/debattleder)

Dental Cone Beam CT
Kvalitetskontrollarbeid (QA)

10.45-11.00

Pause

 

 

11.00-11.30

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling: bruk av takst 809/810

Per Lüdemann, Helsedirektoratet (innleder)

 

Caroline Hol (debattleder)

Radiologiseminar :CBCT i odontologien

11.00-11.30

Kvalitetskontroller CBCT – utvikling av felles rutiner

Gerald R. Torgersen (innleder/debattleder)

Dental Cone Beam CT - Kvalitetskontrollarbeid (QA)

11.30-11.45

Oppsummering

 Avslutning

Caroline Hol

Marie Solberg

Gerald R. Torgersen

 

 

Publisert 16. jan. 2012 09:40 - Sist endret 2. feb. 2012 09:01