Forskning

Kronisk marginal periodontitt (tannkjøttsbetennelse) er en lidelse som i varierende grad rammer de fleste voksne mennesker. Sykdommen gir vanligvis meget svake eller ingen subjektive symptomer og er svært sjelden før 30-35 års alder.

De tegn pasienten kan merke er økt bevegelighet av en eller flere tenner eller at en tann forandrer stilling. Selv uten behandling vil sykdommen i de fleste tilfelle ikke medføre store konsekvenser for tannsettet, men noen (antydningsvis 5-10% av befolkningen) vil uten behandling oppleve å miste flere tenner i løpet av livet dersom tilstanden ikke behandles, og noen ytterst få vil kunne bli helt tannløse. Blant disse med en mer alvorlig (hurtigforløpende) sykdom vil det være noen som ikke lar seg behandle med suksess, selv av spesialister. Siden sykdommen vanligvis utvikler seg uten kliniske symptomer som pasientene selv kan oppdage, er det viktig at tannleger som regelmessig undersøker voksne er særlig oppmerksomme på tidlige tegn på periodontitt. Her, som i andre sammenheng, vil tidlig behandling nesten alltid være enklere, rimeligere og gi et bedre og mer varig resultat.

Årsaken til periodontitt

Den utløsende årsak til periodontitt antas å være den normale bakterieflora i munnhulen i form av bakteriebelegg (plaque) på tennene. Slik bakteriebelegg finnes i varierende mengde hos alle mennesker, men vi reagerer forskjellig på dette. Dette kan skyldes variasjoner i immunforsvaret, arv, generelle sykdommer, røyking, emosjonelt stress eller medisiner (som kan være gitt for andre tilstander). I mange tilfelle er vi ikke i stand til å forklare hvorfor noen er mer utsatt enn andre.

Diagnose og behandling

Diagnose og behandling av periodontitt er imidlertid sterkt avhengig at det kliniske bildet, pasientens alder og generelle helsetilstand. Som nevnt gir sykdommen sjeldent subjektive symptomer, men tannlegen bør ved sin undersøkelse være i stand til å stille en diagnose. Røntgenbilder av tilstrekkelig omfang, tatt med års mellomrom, vil kunne gi et godt grunnlag for å bedømme utviklingen over tid.

 

Publisert 29. sep. 2010 16:24 - Sist endret 8. mars 2017 14:16