English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret er det øvste organet ved instituttet og har ansvar for å fastleggje overordna mål, prioriteringar og strategiar for verksemda.

Sammensetning

Representanter Vararepresentanter

Instituttleder
Bilde av Carl Hjortsjö

Carl Hjortsjø

 

Nestleder

Bilde av Odd Carsten Koldsland

Odd Carsten Koldsland

Fast vitenskapelig ansatte:

Bilde av Pia Titterud Sunde

Pia Titterud Sunde

Bilde av Anne Rønneberg

Anne Rønneberg

Janicke C. Liaaen Jensen (vara)

 
   
Midlertidig vitenskapelig ansatte/ instruktørtannleger:

 

Bilde av Sonja Yr Løken

Sonja Løken

 

 

   
Teknisk og administrativt personale:

 

Bilde av Janne Karin Lea

Janne Karin Lea

 

Bilde av Kjersti Elisabeth Carlsen

Kjersti E. Carlsen (vara)

   
Eksterne medlemmer:
Kirsten Nerheim Ahlsen  
   
Studenter  
Ardiana Gjuka Marit Irgens Hov
   
Sekretær:  

Bilde av Elisabeth Aks

Elisabeth Aks

 

 

Publisert 3. jan. 2017 12:34 - Sist endret 4. apr. 2022 16:27