Spesialistutdanning

Kunngjøring om ekstraordinært opptak i spesialistutdanning i pedodonti med studiestart høsten 2023. Fristen for å søke er 30. desember 2022 via Søknadsweb.

Vi tilbyr spesialistutdanning i: Endodonti, Kjeve - og ansiktsradiologi, Kjeveortopedi, Oral kirurgi og oral medisin, Oral protetikk, Pedodonti, Periodonti, i tillegg til vidareutdanning i Oral patologi.

Programma er 3-årige med unntak av oral kirurgi & oral medisin som er 5-årig. Programma er normerte til 40 undervisnings veker pr år. Innanfor ein del av fagretningane er klinisk verksemd utanfor fakultetet inkludert i denne normeringa. Etter fullført utdanning tek kandidatane eksamen og får tildelt vitnemål for gjennomført Spesialiststudium i vedkommande fag.

Regler for spesialistutdanning av tannleger: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 05.02.2014, justert 13.01.2016

Programplan for spesialistutdanning i odontologi

Kurstilbodet for spesialistutdanninga er tredelt:

1. Kjernepensum

Forutan ei lita introduksjonspakke i IT for nye kandidatar kvar haust gjev ein kurs i kjernepensum, som er kravd gjennomgått av alle kandidatar uansett disiplin. Kjernepensum er igjen todelt, med del 1 i haustsemesteret og del 2 i vårsemesteret. Desse går annakvart år.

Kjernepensum del 1 hausten 2022

Kjernepensum del 2 våren 2023

Påmeldingsskjema til kurs våren 2023:

Kjeve- og ansiktsradiologi - frist er 5. januar 2023.

Oral biologi - frist er 19. januar 2023.

Oral helse i perspektiv - frist er 19. januar 2023.

Genetikk - frist er 16. februar 2023.

Kraniofacial utviklingsbiologi - frist er 09. mars 2023.

Mikrobiologi - frist er 30. mars 2023.

 

2. Fakultetsbaserte kurs

Dernest tilbyr ein såkalla fakultetsbaserte kurs, som blir arrangerte av fakultetet, der dei enkelte kursa kan være obligatoriske for kandidatar på enkelte program, men opne for alle føresett at det er plass. Desse går også annakvart år, i dei semestra der det ikkje er kjernepensum.

Fakultetsbaserte kurs del 1 hausten 2021

Fakultetsbaserte kurs del 2 våren 2022

 

3. Avdelingsbaserte kurs

Endeleg gjev ein avdelingsbaserte kurs, som blir arrangerte av avdelinga for det aktuelle spesialistprogrammet og er obligatoriske for kandidatar her, men som kan opnast for andre kandidatar føresett at plassforholda tillèt det.

Publisert 29. sep. 2010 16:13 - Sist endret 21. nov. 2022 13:27