Digital prøveforelesning: Amela Tulek

Cand. odont. Amela Tulek ved Institutt for oral biologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dental erosions from an epidemiological, biological and chemical perspective.

Prøveforelesningen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Klikk her for å delta på prøveforelesningen

Digital disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

Publisert 16. juni 2020 09:07 - Sist endret 24. juni 2020 10:51