Digital disputas: Amela Tulek - Kariologi og oral anatomi

Cand. odont. Amela Tulek ved Institutt for oral biologi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Risk Indicators of Dental Erosion in Experimental Mouse Models and Humans.

Disputasen vil bli strømmet direkte via Zoom.

Kandidat Amela Tulek
Kandidat Amela Tulek. Foto: Fredrik Pedersen, OD/UiO

Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig eller muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

For å bestille den digitale versjonen av avhandlingen, ta kontakt med Natalia Andronova

Klikk her for å delta på disputasen

Digital prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Peter Lingström, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige

2. opponent: Professor Daniela Elena Costea, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ingvild Johnsen Brusevold, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Hans-Christian Åsheim, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Amer Sehic, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Syreskader kjennetegnes av et irreversibelt tap av tennenes hårdvev, hovedsakelig forårsaket av sure drikker og matvarer. Den moderne livsstilen og endringen i spisevaner har ført til økt forbruk av slike produkter, og dermed en økt forekomst hos barn og yngre voksne. En konsekvens av syreskader er overfølsomhet, smerte, utilfredsstillende estetikk og funksjon. Dessverre er risikofaktorene og utviklingsmekanisme for denne tilstanden fremdeles uklare. Det samme gjelder spyttets rolle som beskyttelsesfaktor. Ettersom litteraturen peker på en multifaktoriell bakgrunn for syreskader, er disse viktige å kartlegge slik at forebyggende strategier kan implementeres hos individer som er i risiko for slike skader.

Den første studien i denne avhandlingen beskriver en musemodell som ble utviklet for å kunne studere syreskader i detalj. Musene var utsatt for to syreskadelige drikker (cola drikk og sportsdrikk), og effektene av syren ble observert i et skanning mikroskop. I den andre studien ble den etablerte modellen brukt til å studere syreskader hos mus med nedsatt spyttkjertelfunksjon. I den siste studien ble genuttrykket for spyttets sammensetning (akvaporiner) undersøkt hos mennesker slik at forholdet mellom faktorer i miljøet og genetiske faktorer kunne kartlegges.

Resultatene fra den første studien viste at de alvorligste syreskadene var lokalisert på okklusal- og lingualflatene av underkjeve molarer. I tillegg ble tannhøyden kraftig redusert. Cola drikken hadde større syreskadelig potensial sammenlignet med sportsdrikken. I den andre studien var syrekader hos mus med nedsatt spyttkjertelfunksjon mer alvorlige sammenlignet med kontrollmus og mus med normal spyttekjertelfunksjon. Resultatene reflekterte betydningen av spytt for utviklingen for syreskader. I tillegg var det mulig å beskrive et mønster for utvikling av syreskader på en enkelt tann. Resultatene fra den tredje studien illustrerte at forskjellen i mottakelighet for syreskader hos mennesker påvirkes både av variasjonene i spyttets sammensetning (akvaporiner) og av faktorer i miljøet som for eksempel hyppighet av inntak eller mengde av syredrikk.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 16. juni 2020 09:07 - Sist endret 24. juni 2020 13:19