Fagseminar ved institutt for oral biologi

Formålet med seminarene er i første rekke å gjøre ansatte ved Det odontologiske fakultet kjent med instituttets forskningsvirksomhet.

Fagseminarene kan gi interessante faglige innspill fra kolleger som ikke er vanlige diskusjonsparter. For yngre forskere kan seminarene være øvelse i presentasjonsteknikk innenfor en trygg ramme.

Seminarene vil være uformelle lunsjmøter i møteromet, A1.2029, hver onsdag presis kl. 1215. Presentasjonene skal vare ca. 35 min, med 10 min påfølgende diskusjon.

Liste over foredragsholdere for høsten 2015 og våren 2016 (pdf).

Fagseminarenes mål og form.

Publisert 11. okt. 2010 13:27 - Sist endret 24. juni 2015 15:10