English version of this page

Forskergrupper

Forskning ved IOB dekker et bredt spekter av eksperimentelle laboratorieforskningsområder, blant annet: human fysiologi, immunbiologi og immungenetikk, mikrobiologi og antibiotikaresistens, nevrobiologi og kreft i munnhulen.

Publisert 18. mars 2011 10:06 - Sist endret 19. mai 2021 15:41