Besøk fra India

Institutt for oral biologi og Folkehelseinstiuttet var vertskap da  Born in the twillight prosjektet fikk besøk fra India i fjor.

Bildet kan inneholde: begivenhet, team, smil.

Foto: privat

Det var  Dr. Arvind Sailia og Dr. Sushma Nangia, direktør og professor ved Avdeling for neonatologi på Kalawati Saran Children's Hospital og Lady Hardinge Medical College, New Delhi, India som hadde tatt turen til Norge.  Her fikk de blandt annet se nærmere på hvordan prosjektet jobber med neste generasjon sekvensering.

Det planlegges et nytt besøk i november. Selv om mye av arbeidet skjer via eposter, Skype og felles  dokumenter, er det allikevel svært viktig at prosjektgruppen også møtes fysisk. I møte i november, skal ulike milepæler i prosjektet diskuteres. 

 

Prosjektet tar for seg behovet for bedre kunnskapsbasert veiledning for bruk av antibiotika. Som ett viktig ledd i dette prosjektet, er Oslo- gruppen i ferd med å fullføre to studier som kan bedre vår forståelse av antibiotikas effekt på resistensgener i mikrobiomet (resistomet):

  1. Vi utvikler ett nettbasert verktøy for analyser og visualisering av mikrobiomets profil og resistomets sammensetning;
  2. Vi utvikler også en ny funksjonell metagenomikk-tilnærming for å karakterisere nye antibiotikaresistensgener.

I prosjektet tilpasses verktøyene til å analysere effekten av antibiotika på mikrobiomet og resistomet til premature babyer i Norge og India. Prosjektet vil blant annet bidra til å gi vitenskapelige råd for hvordan best bruke antibiotika mot infeksjoner i to ekstrem forskjellige scenario:  I Norge er antibiotikaresistensen relativt lavt i forhold til andre land, i motseting til  India, hvor mer enn 50000 babyer dør hvert år på grunn av antibiotikaresistens.

Publisert 14. okt. 2019 13:10 - Sist endret 14. okt. 2019 13:10