Spennende konferanse om antibiotikaresistens

Mandag 17. november arrangeres en konferanse tilknyttet “European antibiotic awareness day”. Målet med konferansen er å fremme utveksling av ideer og stimulere til samarbeid innen feltet.

Konferansen om bakteriell signalering er et initiativ for å markere den europeiske antibiotikadagen. Konferansen vil bringe sammen eksperter innen bakteriell kommunikasjon, for å diskutere muligheter for signalforstyrrelser som nye antimikrobielle strategier. Ved å sende ut signaler som kalles feromoner eller "quorum-sensing" signaler, kan bakterier raskt tilpasse seg til sine omgivelser og kontrollere virulensuttrykk.

Verdens helseorganisasjon har lansert en global handlingsplan mot antimikrobiell resistens, og oppmuntrer til internasjonalt samarbeid. EU har lansert program for å identifisere prioriterte temaer innen forskning på antibiotika resistens. Programmet har foreslått en strategisk forskningsagenda, basert på en visjon om at ingen land alene er i stand til å håndtere utfordringen med antibiotikaresistens.

Målet med konferansen er å fremme utveksling av ideer og stimulere til samarbeid innen feltet. Temaer som vil bli dekket, varierer fra spennende funn på nye bakterieferomoner, til utvikling av forbindelser som stenger av bakteriell signalering. Foredragsholdere er internasjonalt anerkjente forskere.


 

Publisert 13. nov. 2014 14:06 - Sist endret 13. mai 2015 15:00