2014

Sist endret 7. apr. 2017 10:37 av hildezk@uio.no

Stipendiat ved Institutt for oral biologi, Roger Junges, har vunnet den prestisjefulle The Nordic Hatton Award Competition. Tittelen på vinnerforedraget han holdt i Dubrovnik i Kroatia er; "Streptococcus mitis transcriptome changes in response to a novel pheromone".

Sist endret 5. aug. 2014 11:16 av Åslaug Brynildsen

Tallene fra årets studieopptak er kommet, og tallene viser at poengkravet for å få opptak til odontologi, ligger blant de høyeste i Norge.

Sist endret 13. mai 2015 15:01 av Leif Erling Jensen

Internasjonalisering er viktig innen forskning. Dette bidrar til nye ideer, utveksling av erfaringer og samarbeid, hvor man kombinerer ekspertise på forskjellige områder for å komme frem til nye oppdagelser. Fra juli til september 2014, har IOB hatt besøk av forskere fra både England og USA.

Sist endret 22. juni 2016 13:02 av hildezk@uio.no

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse om hvordan studenter opplever sin studiekvalitet. Odontologistudenter ved Universitetet i Oslo er blant de som bruker mye tid på studiene.

Sist endret 7. apr. 2017 10:38 av hildezk@uio.no

Professor Emeritus Ingar Olsen ble hedret med pris for fremragende bidrag innen odontologisk forskning. Prisen ble gitt av Acta Odontologica Scandinavica Society under IADR/PER kongressen 10.-13. september 2014 i Dubrovnik, Kroatia.

Sist endret 22. okt. 2020 12:12 av Kari Øverby

Forskning på tenner og tenners genetiske opphav, kan fortelle mer om mennesket enn man skulle tro.

Sist endret 22. okt. 2020 12:13 av Kari Øverby

Hva er et smil? Fra muskelen zygomaticus i ansiktet, til fellestrekk mellom mennesker og primater; Qalbi Khan samler trådene og viser hvorfor aktiv bruk av en muskel i ansiktet kan bidra til forbedret kommunikasjon i et samfunn.

Sist endret 13. mai 2015 15:00 av Leif Erling Jensen

Mandag 17. november arrangeres en konferanse tilknyttet “European antibiotic awareness day”. Målet med konferansen er å fremme utveksling av ideer og stimulere til samarbeid innen feltet.

Sist endret 3. juli 2014 16:45 av Åslaug Brynildsen

Institutt for oral biologi hadde i år besøk av en liten gruppe barn, som fikk vekket sin entusiasme for å arbeide i laboratorium. Overingeniør Steinar Stølen viste frem en forrykende ny verden med flytende nitrogen, som både forundret og smakte godt.