2015

Sist endret 28. apr. 2015 10:51 av Åslaug Brynildsen

Acta Prize Lecture 2014: The Periodontal-Systemic Connection Seen from a Microbiological Standpoint.

Sist endret 20. apr. 2015 13:48 av Åslaug Brynildsen

Det kreves opptil 100-1000 ganger så høy konsentrasjon av antibiotika for å drepe bakterier i biofilm, som for bakterier i suspensjon.

Sist endret 12. mai 2015 14:49 av Åslaug Brynildsen

Eksempler på bakterier som produserer bakterieblemmer/ vesikler er periodontittbakteriene Porphyromonas gingivalis og Aggregatibacter actinomycetemcomitans.

Sist endret 10. sep. 2015 15:15 av Åslaug Brynildsen

Stammer av bakteriearten Porphyromonas gingivalis har ulik evne til å invadere celler og vev i vårt åresystem.

Sist endret 19. jan. 2015 11:36 av Åslaug Brynildsen

Ny forskning viser en sammenheng mellom ufrivillig barnløshet og udiagnostisert cøliaki. Cøliaki er en kronisk sykdom, som skyldes overfølsomhet overfor gluten. De aller fleste blir friske av et glutenfritt kosthold, men man må unngå å få i seg gluten resten av livet. Gluten finnes i hvete, bygg, spelt og rug.

Sist endret 9. juli 2015 15:46 av hildezk@uio.no

Rabia Khan disputerte med sitt doktorgradsprosjekt på Institutt for oral biologi  29. juni.

Sist endret 20. des. 2016 10:42 av elinkors@uio.no

Kjersti Sturød forteller om antibiotikaresistens på Ekko, NRK P2.

Sist endret 11. aug. 2015 09:06 av Åslaug Brynildsen

Det er tidligere vist en sammenheng mellom kroniske inflammatoriske forhold som tannkjøttbetennelse, kronisk periodontitt, og vaskulære sykdommer som involverer forandringer i aorta og arterier.

Sist endret 25. juni 2015 15:43 av Åslaug Brynildsen

Det er funnet en sammenheng med spesielle genetiske varianter av to gener, som øker risikoen for utvikling av lungekreft.

Sist endret 5. feb. 2020 14:48 av Kari Øverby

For andre år på rad vinner en stipendiat fra forskergruppen Biofilm CrossTalk ved IOB, den prestisjetunge prisen Nordic Hatton Award 2015. Gabriela Salvadori vant årets konkurranse, og vil representere Norden i den internasjonale finalen i Seol i 2016.

Sist endret 26. juli 2019 10:14 av ingesha@uio.no

Bakterier som snakker sammen og organiserer seg i biofilm, er mer motstandsdyktige mot antibiotika. Nå jobber forskere med å utvikle stoffer som hindrer bakteriene i å kommunisere.

Sist endret 20. apr. 2015 13:47 av Åslaug Brynildsen

Artikkelen er en oversiktsartikkel vedrørende hvilken rolle melkesyre spiller i hjernen. Vi vet at ved økende alder går melkesyrenivået i hjernen vår ned.

Sist endret 12. feb. 2019 15:25 av ingesha@uio.no

En ny type bakterie er funnet og isolert i avføringen til gris, og har fått navnet Olsenella scatoligenes.

Sist endret 19. juni 2015 08:42 av Åslaug Brynildsen

Flere lovende β-laktamaseinhibitorer er nå under klinisk utprøvning.

Sist endret 27. okt. 2017 13:08 av lenkeretter@localhost

I forbindelse med prøveforelesningen til doktorgradskandidaten Ingun Lund Witsø, inviterte CrossTalk-gruppen ved Institutt for oral biologi til et minisymposium, med tittelen: "To be or not to be in biofilm?"

Sist endret 1. juli 2015 14:24 av Åslaug Brynildsen
Sist endret 4. sep. 2020 14:45 av Kari Øverby

Analyser av tidsforløp for transkriptomer, for eksempel under organutvikling, representerer en metodologisk utfordring.

Sist endret 12. feb. 2015 09:07 av Åslaug Brynildsen

Forskere ved Institutt for oral biologi har fått fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi, FRIMEDBIO. Forskningsprosjektet vil undersøke hvordan orale streptokokker kan beskytte mot helsefarlige infeksjoner, og har fått støtte til tre års forskning.

Sist endret 13. jan. 2022 15:42 av Kari Øverby

Nyutdannede tannleger er for første gang med i kandidatundersøkelsen fra UiO. Det viser seg at tannlegene er svært fornøyd med både den faglige kvaliteten ved studiet, og mulighetene til å få relevant jobb etter endt utdanning.