Smilets genetiske opphav

Forskning på tenner og tenners genetiske opphav, kan fortelle mer om mennesket enn man skulle tro.

Det genetiske opphavet til emaljen er eldre enn mennesket. Mer enn 600 millioner år gammelt. Tenner med emalje slik vi kjenner den hos pattedyrene kom riktignok ca. 300 millioner år senere. Forskning på tenner, og hvordan de dannes og hvor de stammer fra, er en type grunnforskning som drives frem av nysgjerrige forskere, mener Qalbi Khan, førstelektor ved IOB. Hvordan dette likevel kan henge sammen med en mer nyttedrevet forskning kan du lese mer om i artikkelen til Qalbi Khan i Aftenposten Viten.

Publisert 5. mai 2014 15:18 - Sist endret 22. okt. 2020 12:12