Høye krav til kommende tannleger

Tallene fra årets studieopptak er kommet, og tallene viser at poengkravet for å få opptak til odontologi, ligger blant de høyeste i Norge.

Samordnet opptak har publisert årets poenggrenser for å få opptak til profesjonsstudiet ved odontologi. Førstegangskvoten er 55,2 poeng og ordinærkvoten er 64,9 poeng. Poenggrensen for å få opptak til odontologi har vært relativt stabil de siste 5 årene, viser tall fra Samordnet opptak. Poengkravet har variert fra 64,1 til 65,2 i ordinærkvoten, og fra 54,3 til 56,8 i førstegangskvoten.

Poengkravet til førstegangskvoten, det vil si at man er under 21 år og har et førstegangsvitnemål fra videregående skole, er til sammenligning svært høy for å studere medisin. Ved UiO er kravet 59,6 poeng for å komme inn på profesjonsstudiet i medisin høsten 2014, noe som er landets høyeste poengkrav. Profesjonsstudiet i odontologi ligger på syvende plass, viser tall fra Samordnet opptak.

Publisert 5. aug. 2014 11:16