Odontologistudenter bruker mye tid på studier

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse om hvordan studenter opplever sin studiekvalitet. Odontologistudenter ved Universitetet i Oslo er blant de som bruker mye tid på studiene.

Den årlige spørreundersøkelsen fra Studiebarometeret, avslørte at studenter ved odontologi masterprogram ved Universitetet i Oslo bruker i gjennomsnitt 35,2 timer per uke på studier. Tilsvarende tall for Universitetet i Bergen er 24,4 timer. Ved Universitetet i Tromsø, det arktiske universitet, bruker studentene 40,2 timer.

Spørreundersøkelsen fant sted for første gang i 2013, og vil bli gjennomført årlig. Spørreskjema ble sendt ut til 56.000 studenter. 17.600 studenter (32%) fra 58 universiteter og høyskoler svarte.

 

Publisert 5. feb. 2014 13:10 - Sist endret 22. juni 2016 13:02