Store mengder gener er analysert

Analyser av tidsforløp for transkriptomer, for eksempel under organutvikling, representerer en metodologisk utfordring.

For mRNA transkriptomer krever dette bestemmelse av ekspresjon av de ca. 25.000 gener som potensielt uttrykkes på flest mulig stadier under organutviklingen. Dette gjøres med mikromatriser. Påfølgende statistisk og bioinformatisk analyse er trolig mest utforende.

Harald Osmundsen og Maria Landin har gjennomført slike undersøkelser på 1. molar tannanlegg hos mus. Her ble mRNA transkriptomet kartlagt med 24 timers intervaller fra E12.5 til og med sju dager post-partum. Artikkelen beskriver en bioinformatikk-basert analyse av resulterende tidskurver som kan frembringe informasjon om cellulære prosesser som er særlig aktive på de forskjellige utviklingsstadiene.

Artikkelen i sin helhet kan leses på nettsidene til Frontiers.

Publisert 31. mars 2015 11:22 - Sist endret 4. sep. 2020 14:45