Prøveforelesning bakt inn i vellykket minisymposium

I forbindelse med prøveforelesningen til doktorgradskandidaten Ingun Lund Witsø, inviterte CrossTalk-gruppen ved Institutt for oral biologi til et minisymposium, med tittelen: "To be or not to be in biofilm?"

Bidragsytere til minisymposiet, fra venstre; 3. opponent Karl Schenck, 1. opponent Gunnel Svensäter, veileder Anne Aamdal Scheie, doktorgradskandidat Ingun Lund Witsø, 2. opponent Rikke Louise Meyer, veileder Jessica Lönn-Stensrud. Foto: Per Gran, IOB/UIO.

CrossTalk i minisymposium

CrossTalk-gruppen ved Institutt for oral biologi så mulighetene for faglig påfyll og muligheter for skandinavisk forskningssamarbeid, da gruppens doktorgradskandidat skulle avholde prøveforelesning tirsdag 1. september. IOB og CrossTalk-gruppen inviterte 1. og 2. opponenten til å fortelle om sin forskning innen biofilm, noe de var svært positive til. Prøveforelesningen til Ingun Lund Witsø ble dermed bakt inn i et minisymposium, med tittelen: "To be or not to be in biofilm?". Doktorgradskandidatens prøveforelesning hadde tittelen; "The role of communication in bacterial virulece".

Biomarkører sladrer om infeksjoner

1. opponenten, Professor Gunnel Svensäter fra Odontologiska fakulteten ved Malmö högskola i Sverige, fortalte om sin forskning på biomarkører i oral biofilm. Tittelen på foredraget var "Oral biofilm - strategies for biomarkers and infection Control". Svensäter har mange års erfaring fra forskning innen oral økologi og biofilm, og leder en stor forskningsgruppe ved Universitetet i Malmö. Gruppen leter etter biomarkører i biofilm, som kan forutsi risikoen for kroniske infeksjoner i munnhulen.

Bakterier bruker DNA som lim

2. opponenten, Universitetslektor Rikke Louise Meyer fra Interdisciplinary Nanoscience Center ved Aarhus universitet i Danmark, fortalte om sin forskning på bakteriers bruk av DNA som lim til forskjellige overflater. Tittelen på foredraget var "DNA - the -allpurpose glue of bacteria". Meyer kombinerer mikrobiologi og nanoteknologi i sin forskning, for å forstå hvordan bakterier fester seg til overflater og danner biofilm, og hvordan forskjellige komponenter kan forhindre bakterier i å feste seg.  

Effektiv forskningsformidling

Alle de involverte var svært fornøyd med minisymposiet, og hvordan dette formatet utvider mulighetene til forskningssamarbeid i Skandinavia, og kan inspirere til ny forskning innen sitt fagfelt. Rikke Louise Meyer forteller;

- Jeg synes det er veldig positivt at man kan utnytte muligheten når folk kommer på besøk, og de kan fortelle om deres forskning. At man kan samle interesserte mennesker innenfor et bestemt emne, og holde et slikt minisymposium.

Doktorgradskandidaten selv hadde veldig gode erfaringer fra minisymposiet. Prøveforelesningen og disputasen ble godkjent, Ingun Lund Witsø forsvarte graden philosophiae doctor med glans. Mer om forskningen til Witsø, kan du lese om på våre nettsider. 

Emneord: CrossTalk, DNA, Biofilm, Forskningsformidling Av Åslaug Brynildsen
Publisert 2. sep. 2015 18:32 - Sist endret 27. okt. 2017 13:08