Bakterien P. gingivalis invaderer celler og vev

Stammer av bakteriearten Porphyromonas gingivalis har ulik evne til å invadere celler og vev i vårt åresystem.

Figur 1: Utsnitt av skannet elektronmikroskopisk bilde av bakterier i årevev fra pasienter med periodontitt. Bakterier under deling indikerer at de er levende. Fra Armingohar et al. J Oral Microbiol 2014, 6: 23408. Foto: Steinar Stølen, IOB/UiO.

Porphyromonas gingivalis er en av de viktigste bakterier når det gjelder periodontitt og systemiske sykdommer, herunder hjerte-karsykdommer. Bakteriens evne til å trenge inn i celler og vev er svært viktig i denne sammenhengen. I invasjonsprosessen inngår en rekke faser som f. eks. tilhefting, inntreden og utgang fra vertens celler.

I en artikkel skrevet av Ingar Olsen og Ann Progulske-Fox omtales alle fasene i relasjon til invasjon av P. gingivalis i celler og vev i hjerte-karsystemet vårt. Det er oppsiktsvekkende at evnen til invasjon varierer mellom ulike stammer av samme bakterieart, og at P. gingivalis og andre bakterier holder seg i live inne i humane celler og vev, se figur 1. Dette kan bakterien senere forlate, for så å invadere nye celler og vev. Artikkelen kan leses i J Oral Microbiol 2015, 7: 28788 .

Emneord: periodontitt, oral helse, bakterier
Publisert 8. sep. 2015 14:42 - Sist endret 10. sep. 2015 15:15