English version of this page

Feiret ny doktor på IOB

Rabia Khan disputerte med sitt doktorgradsprosjekt på Institutt for oral biologi  29. juni.

Fernanda Cristaina Petersen, Rabia Khan og Don Morrison. Foto: Per Gran, IOB.

Khan har i sin PhD forsket på hvordan en viss type bakterier, Streptococcus mutans, kommuniserer med hverandre gjennom feromoner. Veiledet av Professor Fernanda Cristina Petersen og seniorforsker Gunnar Fimland, har arbeidet til Khan blant annet kartlagt et nytt feromon, kalt XIP, og hun har undersøkt koblingen mellom det og feromonet CSP. Avhandlingen har tittelen: «Genetic competence in Streptococcus mutans: Role of CSP and XIP signaling pheromones”. Prosjektet har vært del av CrossTalk-gruppa på IOB.

Viktig for forskningen på antibiotikaresistens

Feromonene er viktige å forstå fordi de framkaller bakterienes opptak av gener, som er et vesentlig ledd i prosessen med overføring av antibiotikaresistens. Khan har i sitt arbeid kartlagt alle genene i Streptococcus Mutans-bakterien som kan påvirkes av de to feromonene, med følgende to hovedfunn: CSP dreper andre bakterier, mens XIP tar DNA fra andre bakterier. I tillegg har hun vist til utstrakt kommunikasjon mellom de to feromonene. Funnene er viktige bidrag i forskningen på å finne strategier for å bekjempe bakterieinfeksjoner.

Ble feiret på instituttet

Det var mange som hadde funnet veien til Khans disputas i Store Auditorium på Domus Odontologica. Doktoranden holdt tidligere på dagen sin prøveforelesning  «Environmental triggers of genetic competence in bacteria: niche adaptation and evolution». Blant publikum var også Pakistans ambassadør til Norge, Abdul Hamid, som kastet glans over den store begivenheten.

ARK-tiltak

Etter forsvaret av doktoravhandlingen var det duket for en uformell markering i IOBs lokaler. Som et tiltak fra ARK-evalueringen tidligere i år, er det bestemt at instituttet skal legge til rette for en sosial tilstelning i etterkant av doktorgradsdisputaser. Familie og kolleger samlet seg rundt enkel servering og en glad og lettet doktor: – Den siste dagen i kontrakten min er i morgen, så da blir det ferie. Men jeg har søkt på et postdoktor-prosjekt, så vi får se, fortalte Khan med et smil.

Bedømmelseskomiteen for doktorgraden bestod av forsker Rozenn Gardan fra French National Institute for Agricultural Research, Postdoktor Vegard Eldholm fra Nasjonalt folkehelseinsitutt og Postdoktor Cecilie Morland fra Insitutt for oral biologi. Disputasen ble ledet av forskningsdekan Petter Lyngstadaas.

 

Bilder: Per Gran, OD/UiO.

Khan disputas
Emneord: CrossTalk, antiobiotikaresistens, ARK, Disputas Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 1. juli 2015 14:43 - Sist endret 9. juli 2015 15:46