"High throughput" sekvensering påviser gingivitt- og periodontitt-utløsende bakterier i hjernebiopsier fra pasienter med Alzheimers sykdom (AD)

Funnene støtter tidligere laboratoriebaserte og epidemiologiske studier og indikerer at dårlig munnhygiene kan være en modifiserbar risikofaktor for AD hos enkelte individer.

Bildet kan inneholde: tekst, font.

Figur 1. Bacterial reads compiled for the number of genera detected in non-AD (n=10) and AD (n=10) brains. The Y-axis represents relative percentage (%) abundance of bacterial genera. Photo: Ingar Olsen, IOB/UIO

Den sporadiske formen for Alzheimers sykdom (AD) er den vanligste formen for demens karakterisert mikroskopisk av amyloid-beta (Aβ) plakk og neurofibrillære «tangles» og klinisk av kognitivt forfall. Sykdommens etiologi er uklar. Epidemiologiske studier har vist at gingivitt og periodontitt nesten fordobler risikoen for AD over en 10-års periode.

Vi har utført 16S rDNA «high througput» sekvensering for å undersøke om det finnes orale bakterier i hurtig nedfrosne hjerner fra personer med og uten AD. Prøver fra 10 AD-hjerner og 10 hjerner fra alders-/kjønnsmatchende personer uten AD (non-AD) ble underkastet «blind» sekvensering. Initial PCR-behandling der 14 forskjellige «primere» ble brukt separat og i kombinasjon, identifiserte 4 (40%) positive prøver i AD-gruppen og 6 (60%) in non-AD-gruppen. Bakterier fra både munnhule og tarmkanal ble påvist ved sekvensering.

Hjernelysater ble undersøkt med henblikk på tilstedeværende bakterielt peptidoglykan.  8 av 10 hjerner inneholdt dette universale bakterieprotein i både AD- og non-AD-gruppen. Actinomycetales og Prevotella (bakteriell markør for gingivitt) samt Treponema og Veillonella (periodontitt) ble funnet kun i AD-gruppen.

At Actinomycetales og Bacteroidales (Treponema- og Veillonella-arter) ble isolert utelukkende fra hjernevev hos AD-pasienter, støtter studier fra dyr og mennesker som har vist at gingivitt og periodontitt kan være forbundet med utvikling av AD. Disse bakteriene finnes i tannbelegg. Ettersom fjerning av tannbelegg vil kunne forebygge gingivitt og periodontitt, kan det ikke utelukkes at dette også kan tjene som profylakse mot AD hos enkelt personer.

Referanse:

Huma Siddiqui, Emenike RK Eribe, Sim K Singhrao og Ingar Olsen. High Throughput Sequencing Detects Gingivitis and Periodontal Oral Bacteria in Alzheimer’s Disease Autopsy Brains. Neuro Research 1(1): 3, 2019.

Kontakt:

Publisert 22. okt. 2019 10:36 - Sist endret 20. apr. 2020 10:41