OD-LAMU på fakultetsnivå

LAMU står for lokalt arbeidsmiljøutvalg. De lokale arbeidsmiljøutvalgen skal jobbe for å fremme et helsefrembringende arbeidsmiljø for alle ansatte.

LAMU ved OD vedtok 17.11.11 at Det odontologiske fakultet skal bestå av ett LAMU på fakultetsnivå; OD-LAMU. LAMU ved IKO og IOB avvikles og blir en del av fakultetets LAMU (OD-LAMU).

Ny organisering vil forhåpentligvis skape et mer helhetlig HMS-arbeid med felles retningslinjer, økt påvirkning fra den enkelte enhet, økt behandling av saker som har overførings- og læringsverdi for begge enheter, i tillegg til at det er med på å sette HMS mer på agendaen og skape et mer forpliktende og pro aktivt HMS-miljø ved OD.

LAMU på fakultetsnivå vil fremdeles være rapporteringsinstans for begge institutters HMS arbeid og en viktig arena for ledelsen og verneorganisasjonene å diskutere overgripende saker og ta inn sentrale vedtekter. Det vil også fremdeles være LAMU på fakultetsnivå som blir ansvarlig for å utarbeide årsrapporten og handlingsplaner for Det odontologiske fakultet.

Sammensetning for 2022-2023

Arbeidsgiverrepresentanter

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, hake, frisyre, panne.
Karen Marie Ulshagen 

Kontorsjef IOB


Sissel Strømfjord


Elisabeth Aks

Arbeidstakerrepresentanter


Anne Karin Kristoffersen

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, frisyre, ansiktsuttrykk, øyenbryn.
Paulina N. Dudzinska


Catherine Anne Heyward

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, smil.
Alexandra Jocelyne Perez Yanez

Observatører med talerett


Emnet Abesha-Belay


Bente Olin Teigmo

Sekretær


Leif E. Jensen

Publisert 20. mai 2009 11:01 - Sist endret 5. sep. 2022 13:44