English version of this page

HMS ved Det odontologiske fakultet

Arbeids- og læringsmiljøet er viktig for at våre studenter og ansatte skal trives.

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO:
22 85 66 66

Si fra!

Sikresiden.no

Nettstedet gir ansatte og studenter informasjon om hva du skal gjøre når og hvis noe skjer.